SKI Kund

Hur vet ni om era kunder är nöjda?

Genom våra kundundersökningar synliggör vi vad som gör era kunder nöjda och lojala. Varje verksamhet bör dra nytta av kundens erfarenheter och få förståelse för hur sina kunder agerar som konsumenter. För det som gör kunderna nöjda, eller möjligtvis mindre nöjda, är en bra utgångspunkt i ett affärsstrategiskt arbete framåt.

Våra kundundersökningar ger er:

 • Faktabaserat underlag att bygga starka kundrelationer på. Vi på Svenskt Kvalitetsindex gör kundundersökningar och analyser som resulterar i insikter om vilka områden som är viktiga för er att arbeta med.
 • Ett faktiskt kundperspektiv. Eftersom vi på Svenskt Kvalitetsindex utför alla kundundersökningar i en oberoende ställning till ert företag eller organisation, så kan inget enskilt intresse påverka resultatet.
 • Insikt i vad som utmärker framgångsrika organisationer från olika branscher.

Våra branschstudier och kundundersökningar ger löpande insikt om:

 • Kundnöjdhet (NKI) – Hur nöjda är era kunder? Var med i Svenskt Kvalitetsindex årliga branschmätning och undersök hur nöjda kunderna är i just er bransch, samt hur ni står er mot era konkurrenter. Genom att delta i en enskild  kundundersökning kan ni också få en skräddarsydd studie just för er. Vill ni använda NKI (Nöjd-Kund-Index) som ett löpande nyckeltal över hela året så hjälper vi på Svenskt Kvalitetsindex er.
 • Drivkrafter – Hur vet ni vad som är viktigt för era kunder? Genom att enkelt visualisera era drivkrafter och styrkor så får ni tydliga områden för förbättring, med kundperspektivet som utgångspunkt. Analysen bygger på avancerade statistiska metoder som resulterar i att ni får nyckelinsikter.
 • Konkurrensanalys – Hur står ni er mot era konkurrenter? Alla kunder är olika och det är även alla leverantörer. Genom branschstudier från Svenskt Kvalitetsindex kan ni fördjupa er i vad som är viktigt för era konkurrenter och hur ni kan ta marknadsandelar, eller särskilja er från övriga verksamheter på marknaden.
 • Återköpsgrad – Få en analys av hur ni ska få era kunder att bli lojala och vad ni behöver göra för att utöka er affär.
 • Rekommendationsgrad – Kan era kunder tänka sig att rekommendera er till andra i sin omgivning? Vi på Svenskt Kvalitetsindex analyserar och sätter ert företag eller organisation i relation till hur det ser ut i er bransch. Att mäta räcker oftast inte, utan det krävs en analys för att ni ska få insikter kring hur ni ska agera.
 • Kundaktiviteter –  Kunder är aktiva; de ringer, köper, kommenterar, berömmer, klagar och byter leverantör. Alla kundaktiviteter kartläggs i en kundresa.
 • Churn 2.0 –Hur får ni era kunder att stanna kvar? Churn 2.0 är ett mått på bytesgraden av leverantörer, där vi ser stora förändringar i kundbeteenden. Genom våra senaste mätningar kan vi se att kunder oftast inte byter leverantör längre – de skaffar sig istället fler. Bytesgraden måste därför till viss del omdefinieras. Hur får ni era kunder att stanna kvar? Det är en central fråga som vi kan hjälpa er med, för att ni ska kunna fortsätta vara en framgångsrik verksamhet.
 • Konkreta exempel – Vad gör de verksamheter som lyckas bäst? Vi på Svenskt Kvalitetsindex mäter 500 företag på pan-nordisk nivå, där många lyckas bättre med sina kundupplevelser än andra. Ta del av analyser där bakgrunden till deras framgång presenteras.
 • Segmentering av attityder/latenta beteenden – I och med digitaliseringen så suddas landsgränser ut. Därför är gamla segmenteringsmodeller som bygger på demografiska faktorer inte längre lika effektiva. Att dela in kunderna i unika segment är därför bättre, där varje segment har skilda drivkrafter för vad som exempelvis gör dem nöjda, lojala och köpbenägna. Tydliga segment gör det enklare att anpassa både service- och produktleveransen. Att utvinna segment av attityder/latenta beteenden är något vi på Svenskt Kvalitetsindex gärna hjälper er med.

Utför en kundundersökning

För att genomföra en kundundersökning så kontaktar ni oss på Svenskt Kvalitetsindex. Då får ni förståelse för hur ni presterar. Ni får en objektiv kundundersökning som är helt transparent och en fördjupande företagsanalys som ni kan använda för att utvinna prioriterade åtgärder i företaget eller organisationen. Vi på Svenskt Kvalitetsindex är statistiker, personalvetare och nationalekonomer, så tveka inte att höra av er om ni vill veta mer om kundundersökningen – och hur ni ska göra för att delta.

Ladda ner pdf

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig