SKI Fokusmätningar

När branschmätningen väcker konkreta frågor inom ett specifikt och begränsat område genomför vi en fokusmätning. Mätningen ger konkreta svar och vägledning för fortsatt utveckling av ert varumärke, affär eller tjänst. Köp den färdiga fokusmätningen, eller ett upplägg där vi adderar era kunder till vårt urval.

Aktuell fokusmätning: Vad vill dina kunder ha för proaktivitet och information?

I våra senaste stora branschmätningar av bank, energi, telekom och försäkring ser vi att företagen får låga betyg inom områdena proaktivitet och information. Dessa två områden påverkar kundnöjdheten, som SKI ser har minskat påtagligt från 2010 till 2016 inom samtliga mätta branscher – och särskilt drastiskt inom energi och telekom.

Eftersom kundernas upplevelse av företagens proaktivitet och information har en tydlig koppling till kundnöjdheten är den här frågan värd att gå vidare med genom en fokusmätning. Med den här fokusmätningen besvarar vi branschernas stora fråga: ”Vad ska vi göra åt det här?”.

Så går fokusmätningen till:

  • 100 intervjuer per bransch inom bank, energi, telekom, försäkring.
  • Jämförelsematerial: 100 intervjuer inom resebranschen respektive 100 intervjuer inom dagligvaruhandeln. De branscher vi undersöker är inte i fas med sin kundrelation utan kunderna förväntar sig och ställer samma krav på dem som på branscher i mycket kundnära verksamhet, som resebranschen och dagligvaruhandeln.
  • Urvalet är ett nationellt slumpmässigt urval av privatkunder.
  • Datainsamling sker under maj.
  • Leverans av köpt rapport i juni.
  • Seminarium i augusti/september.

Därför gör du en fokusmätning:

  • Svar på centrala frågeställningar för er affär.
  • Objektiva fokusområden i arbetet med er utveckling.
  • Konkurrensfördel och nycklar för överlevnad och framgång.

Produkter/priser:


Priser exklusive moms.

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig