Kunskaps-Delnings-Seminarium

Kunskaps-Delnings-Seminarium

KDS är en form av workshop som vi på Svenskt Kvalitetsindex har utvecklat. Tanken med KDS är att man utvecklas mera, lär sig mer och skapar mycket mera om man är flera, det vill säga tillsammans.

Vilka ämnesområden som avhandlas varierar men våren 2018 fokuserar vi på Lokal förankringoch Miljöprofil/Miljöarbete för energibranschen, det vill säga två områden som vi vet driver kundnöjdhet i stor utsträckning.

Upplägget för en KDS är att 6-8 deltagare möts under en heldag. Samtliga deltagare arbetar på energibolag som har en stark lokal förankring.

Inom ramen för en KDS ingår följande:

  • Fördjupad information om områdena Lokal förankring och Miljöarbete (SKI informerar)
  • Information om hur andra mindre energibolag, med stark lokal förankring, arbetar med dessa frågor
  • Ny och skräddarsydd marknadsundersökning som utvärderar i vilken utsträckning er egen hemsida kommunicerar Lokal förankring och Miljö
  • Stor mängd av kunskapsdelning och diskussioner med branschkollegor
  • Middag
  • Dokumentation –sammanfattning av dagen (skickas i efterhand)

Inbjudan till KDS den 8 maj för energibranschen

Är du intresserad av att medverka vid detta eller andra liknande seminarier, ta gärna kontakt med Per Grenert!

Per Grenert
Projektledare
+46 703 706 444
+46 831 53 00
per.grenert@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig