Anlita Svenskt Kvalitetsindex

  • Få faktabaserat underlag att bygga starka kundrelationer på
  • Få ett faktiskt kundperspektiv
  • Utvärderingar från tre perspektiv

Hur upplevs verksamheten utifrån kunder, medarbetare och ledningsgrupp?

Vi på Svenskt Kvalitetsindex gör oberoende undersökningar av bland annat NKI (nöjdkundindex) och NMI (nöjdmedarbetarindex). Utifrån ett kund, medarbetar och ledningsperspektiv får ni då dokumenterade studier med insikter om er verksamhet. Undersökningarna ger även värdefull benchmarking och kunskap om hur er verksamhet presterar i förhållande till andra aktörer i er bransch.

Nöjda kunder, lojala medarbetare och en samstämmig ledningsgrupp skapar en hållbar verksamhet. Därför erbjuder vi utvärderingar från tre perspektiv – kundens, medarbetarens och styrelsens. Undersökningarna är starka var för sig, men kan även kombineras.

Vi erbjuder

Kundundersökningar

Nöjda kunder bygger en framgångsrik organisation. Men vad är det som gör era kunder nöjda? Få faktabaserat underlag att bygga er kundrelation på.

  • Få ett faktiskt kundperspektiv
  • Drivkrafter
  • Konkurrensanalys
Detta kan vi hjälpa er med

Medarbetarundersökningar

En verksamhets viktigaste tillgång är dess medarbetare. Hur upplevs er företagskultur? Lyft varje enskild medarbetares röst och skapa en välmående organisation.

Hur går en medarbetarundersökning till?

Management Index

En effektiv ledningsgrupp är samstämmig. Men hur är den interna upplevelsen av era verksamhetsmål? Säkra en gemensam riktning mot ett bättre

Läs mer om Management Index

Mät kundupplevelsen i realtid genom SKI Puls

Vill du arbeta aktivt för att skapa en ökad kundnöjdhet, och söker ett enkelt verktyg? Med vår tjänst SKI Puls kan du skicka ut korta, snabba pulsmätningar via sms (3-5 frågor) till era kunder, direkt efter varje möte. Den direkta feedbacken ger dig goda förutsättningar för att leda ett agilt förbättringsarbete i hög takt, i rätt riktning.

Läs mer om SKI Puls här

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig