Peter Ivert

Peter Ivert

Ny i ledningen med fokus på kunderna

Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating växer. Efter semestern tillträdde Peter Ivert som COO för koncernen, en nyinrättad tjänst.

Peter Ivert, ny COO på Svenskt KvalitetsindexVad innebär ditt nya jobb?

Det är spännande att komma till ett företag i stark tillväxt. Kort skall jag som COO se till vårt Operationsteam levererar tjänster av högsta möjliga kvalitet så effektivt som möjligt. Jag har det övergripande ansvaret för vår produktionsprocess, från datainsamling till analys och leverans till våra kunder.

Allt detta sker i nära samarbete både med vårt säljteam i Sverige och kollegorna i Norden så att vi på ett effektivt sätt utnyttjar våra resurser. Jag har också ett övergripande ansvar för att vi inom EPSI Rating Group har effektiva processer på alla marknader så att vi optimerar våra insatser och verkligen skapar värde för våra kunder.

Vilka utmaningar ser du?

Detta är för mig en helt ny bransch vilket i sig är väldigt utmanande, men också väldigt stimulerande. SKI och EPSI Rating har ju också en tydlig tillväxtstrategi, så för mig gäller det att sätta mig in i arbetet snabbt och fånga upp de områden som jag kan bidra med för att nå denna strategi. Det är väldigt spännande, och en förmån,  att komma till ett företag som har ett så starkt och kvalitativt produktutbud som SKI och EPSI.

 Vad har du gjort tidigare?

Jag har ca 14 år bakom mig på Länsförsäkringar Stockholm. Först försäljningschef inom olika befattningar. Försäljning är ett fantastiskt område att arbeta inom och det finns en glädje i at kunna hjälpa kunder till en enklare vardag.

Men för cirka 5 år sedan kände jag att jag behövde göra något annat vilket gav mig möjligheten att kliva på som Chefscontroller på Länsförsäkringar Stockholm där uppdraget var att effektivisera och automatisera ekonomistyrningen och uppföljningen. Jag har under dessa fem år haft en otrolig nytta av min bakgrund inom försäljning.

Men efter 14 år kände jag att det var dags att göra något nytt och jag känner att min bakgrund dels inom försäljning och controlling kommer att passa detta uppdrag väldigt bra.

Varför valde du Svenskt Kvalitetsindex och EPSI Rating?

EPSI Rating och Svenskt Kvalitetsindex jobbar med frågor som är viktiga för alla typer av organisationer, det vill säga mätning och uppföljning av kundnytta. Då jag kommer från finansbranschen är SKI:s varumärke något som alltid funnits med. Jag tror SKI har en väldigt stor inverkan på olika branscher vilket gör det till ett starkt varumärke. Varje år sitter aktörerna och väntar på resultaten från SKI:s branschstudier och hoppas att de kommer bra ut.

Eftersom jag de senaste åren också arbetat väldigt mycket med kundinsikter på Länsförsäkringar Stockholm så ser jag detta som en förmån att få hjälpa företag att öka sin lönsamhet genom kundinsikter från SKI och EPSI Rating.

Vad är roligt och ger dig energi utanför jobbet?

På fritiden är jag och hela familjen väldigt aktiva. Förutom alla aktiviteter med barnen så är det en trädgård som måste tas om hand.

På vinterhalvåret åker vi mycket skidor utför. Jag är en hängiven skidåkare och som tur är har barnen hakat på. Blir väldigt många helgresor och åtminstone en längre varje år för hela familjen. Sen brukar jag få åka iväg själv någon gång också. Andra halvåret är det ganska mycket jakt när kalendern tillåter det. Att vara i skogen ger en otroligt bra energi påfyllnad.

Peter Ivert
COO
+46 73 96 834 36
+46 831 53 00
peter.ivert@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig