Medarbetarundersökningar

Hur upplevs er företagskultur?

 • Vi levererar insikter och resultat baserade på era medarbetares upplevelser
  av er verksamhet och ger er underlag för att fatta strategiska och långsiktiga beslut.
 • Medarbetarna är de främsta förmedlarna av ert budskap. Undersök den interna
  inställningen i företaget och använd medarbetarna som ambassadörer för att nå
  ut externt och få positiva ringar på vattnet.
 • Våra studier ger er verksamhet ett gemensamt förbättringsfokus, för på en
  arbetsmarknad som styrs av konkurrens finns verksamhetens kraft i enade
  medarbetare, som är engagerade och motiverade.

Vår medarbetarundersökning lyfter varje enskild medarbetares röst, för en verksamhets viktigaste tillgång är deras kunder och medarbetare. Vi på Svenskt Kvalitetsindex tar fram insikter om hur ni kan skapa en framgångsrik och välmående organisation med hjälp av era medarbetare. Vi använder en akademisk säkerställd metod för att ta fram underlag som
identifierar er organisation internt, för hur ni känner er på insidan speglas även utåt. Med engagerade medarbetare skapar du kundvärde och därigenom en hållbar tillväxt.

Vi har en eftertraktad branschöversikt som ger mervärde i analysen av just er verksamhet, eftersom vi årligen utför en omfattande nationell medarbetarstudie. Den nationella studien presenteras offentligt i sin helhet och bryts även ner i näringsgrenar och regioner. Vi på Svenskt Kvalitetsindex är statistiker, personalvetare och nationalekonomer. Vi är oberoende i vårt utförande av medarbetarundersökningen och använder oss av en beprövad metod, säkerställd av Handelshögskolan i Stockholm.

Svenskt Kvalitetsindex | Box 3353, 103 67 Stockholm | Telefon 08-31 53 00 | info@kvalitetsindex.se