• Sveriges nöjdaste kunder

  - Bank 2015

  Bank 2015  

 • Sveriges nöjdaste kunder 2015

  - Digital-tv, fast telefoni och bredband

    digitaltv

   

Kundundersökningar

Varför ger nöjda kunder en framgångsrik organisation?

 • Vi gör undersökningar och analyser som ger er ett faktabaserat underlag
  att bygga starka kundrelationer på. Vår statistik och våra analyser resulterar
  i insikter om vilka områden som är viktiga för er att arbeta med.
 • Vi analyserar hela er bransch och ger er kunskap om er prestation i relation
  till era konkurrenter. Med vår branschöversikt förser vi er med information
  om vad som utmärker framgångsrika organisationer i olika branscher.
 • Vi ger er ett faktiskt kundperspektiv. Det är möjligt eftersom vi utför alla
  undersökningar i en oberoende ställning till ert företag eller er organisation.
  Inget enskilt intresse kan därför påverka resultatet.

 

En kund är en människa formad av sina erfarenheter. Som organisation kan ni dra nytta av kundens erfarenheter genom att få förståelse för hur era kunder agerar som konsumenter. Våra kundundersökningar bygger på att synliggöra vad som gör era kunder nöjda och lojala. För det som gör era kunder nöjda, eller möjligtvis missnöjda, är den bästa utgångspunkten i ett affärsstrategiskt arbete framåt.

Vi levererar både statistik och insikter om hur era kunder upplever er verksamhet i relation till andra aktörer i er bransch. Vi på Svenskt Kvalitetsindex är statistiker, personalvetare och nationalekonomer. För oss är det viktigt att vara oberoende i utförandet av kundundersökningarna. Vi använder oss av en akademisk vedertagen metod som är baserad på över tjugofem års forskning, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm.

Svenskt Kvalitetsindex | Box 3353, 103 67 Stockholm | Telefon 08-31 53 00 | info@kvalitetsindex.se