Behovsanpassad studie

Hur kan ni förbättra er organisation?

 

  • Med våra spetskompetenser inom olika näringsgrenar tar vi fram en behovsanpassad studie efter er organisations fokusområden.
  • Vi sätter siffror och statistik i ett sammanhang genom att ge er den faktiska
    kundens och medarbetarens erfarenheter.
  • Vi ger er det eftertraktade kund- och medarbetarperspektivet. Det är möjligt
    eftersom vi utför alla undersökningar i en oberoende ställning. Inget enskilt
    intresse kan därför påverka resultatet.

När ett förbättringsarbete ska påbörjas underlättar det att veta vilken ände verksamheten först ska fokusera på. Ett lösningsorienterat beslut baseras på kunskap och vi erbjuder alltid en behovsanpassad studie för progressiva verksamheter. Vårt oberoende utförande av undersökningarna gör att statistikens insikter inte hindras av er verksamhets nuvarande begränsningar, vilket öppnar för kreativa lösningar utanför ramarna.

Genom statistik och analys tar vi fram ett underlag som kan användas till handlingsplaner, som verksamhetsmål eller som bonusgrundande nyckeltal. Vi på Svenskt Kvalitetsindex är statistiker, personalvetare och nationalekonomer. Vi har spetskompetenser inom olika näringsgrenar och gör våra undersökningar enligt akademiskt säkerställda metoder.

Svenskt Kvalitetsindex | Box 3353, 103 67 Stockholm | Telefon 08-31 53 00 | info@kvalitetsindex.se