Våra tjänster

Nöjda kunder och medarbetare är lojala kunder och medarbetare. Men hur hjälper vi till att skapa en sådan relation? Med våra undersökningar av NKI (nöjdkundindex) och NMI (nöjdmedarbetarindex) får ni dokumenterade studier och insikter om upplevelsen av er verksamhet, utifrån ett kund- och medarbetarperspektiv. Våra studier är värdefull benchmarking och täcker hela branscher. Genom våra undersökningar får ni kunskap om er verksamhet i förhållande till andra aktörer i er bransch.

Svenskt Kvalitetsindex | Box 3353, 103 67 Stockholm | Telefon 08-31 53 00 | info@kvalitetsindex.se