Projektledare

Nu söker vi två projektledare

Som projektledare är du en del av Svenskt Kvalitetsindex expansiva förändringsfas. Du innehar en nyckelroll med ett tydligt ansvar för bolagets fortsatta tillväxt genom din försäljning av nya projektuppdrag. I rollen som projektledare på Svenskt Kvalitetsindex får du samtidigt skapa samhällsnytta och arbeta med välkända aktörer med starka varumärken.

Projektledare med fokus mot offentlig sektor

I rollen som projektledare arbetar du i huvudsak mot bolagets kunder inom offentlig sektor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utveckla Svenskt Kvalitetsindex affärer inom offentlig sektor genom att identifiera behov hos organisationer och dess intressenter. Vidare har du ett tydligt försäljningsansvar inom ditt segment och ansvarar för den löpande kundkontakten.

Vi har anlitat Bravura för att hjälpa oss med rekryteringen och har tyvärr ingen möjlighet att själva svara på några frågor.

Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan

Projektledare med fokus mot energibranschen

Som projektledare är det din uppgift att designa, planera, genomföra och följa upp de undersökningar Svenskt Kvalitetsindex erbjuder. Tillsammans med våra analytiker analyserar och tolkar du resultat för att utforma rapporter och presentationer för kund. Du möter kundernas beslutsfattare och ledningsgruppsmedlemmar som vill få en större insikt om exempelvis sina kunders lojalitet och varumärke eller medarbetares engagemang.

Vi har anlitat Academic Work för att hjälpa oss med rekryteringen och har tyvärr ingen möjlighet att själva svara på några frågor.

Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan