Om oss

Svenskt Kvalitetsindex tar verksamheter framåt

Vi på Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har ett utvecklande uppdrag – vi tar er verksamhet framåt. Det gör vi genom att fördjupa oss i era kunders, medarbetares och ledningsgrupps inställning till er verksamhet. Sedan 1989 har vi tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm studerat sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företags lönsamhet. Vi har följt många resor, hos både etablerade aktörer och nya uppstickare. I över tjugofem år har vi gjort företag och organisationer konkurrenskraftiga, genom att använda kundens röst som ett mått på kvalitet. Utöver våra undersökningar bedriver vi även  forskning i samarbete med Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm samt Karolinska Institutet.

Vi ger verksamheter konkurrenskraft

Det är med ödmjukhet vi hävdar att ni alltid kan bli bättre, men det är era kunder, medarbetare och ledningsgrupp som har mandat att bedöma er. Därför tar vi tillvara på deras kompetens och erfarenhet när vi utvärderar er konkurrenskraft som organisation.

Våra undersökningar av kundupplevelse (NKI – nöjdkundindex), medarbetarstudier (NMI – nöjdmedarbetarindex) och analys av ledningsgrupper (Management Index) resulterar i dokumenterade insikter av er verksamhet. Ni får detaljerad kännedom om vilken position ni har i förhållande till andra aktörer i er bransch, genom ett faktabaserat underlag som är framtaget genom en beprövad akademisk metod. Med studierna som grund kan ni enas internt om vilken riktning er verksamhets olika kompetenser ska ta och vilka förbättringsområden som gör att ni kan plocka mer lönsam mark inom er sektor.

En del av EPSI Rating Group

Våra huvudmän är EPSI Rating Group och Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. EPSI Rating Group utför undersökningar i ett flertal länder, både i Norden och i Europa, och vi på Svenskt Kvalitetsindex ingår i det europeiska nätverket.

Institutet för Kvalitetsutveckling är en icke vinstdrivande stiftelse med uppdrag att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. Huvudmän i SIQ är svenska staten, via Tillväxtverket, och medlemsorganisationerna i “Intressentföreningen Kvalitetsutveckling”.

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig