Om oss

Vårt uppdrag på Svenskt Kvalitetsindex

Vi på Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har ett utvecklande uppdrag. Vi tar er verksamhet framåt. Det gör vi genom att fördjupa oss i vad som gör era kunder och medarbetare nöjda. Sedan 1989 har vi tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm studerat sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företags lönsamhet. Vi har följt många resor, för både etablerade aktörer och nya uppstickare. Vi har riktat deras kundfokus och delat insikter i hur de kan engagera sina medarbetare och göra dem till lojala ambassadörer för det företag de arbetar på. Vi har gjort företag och organisationer konkurrenskraftiga, genom att använda kundens röst som ett mått för kvalitet.

 

Vi ger er konkurrenskraft

Det är med ödmjukhet vi hävdar att ni alltid kan bli bättre. Men det är era närmaste, kunder och medarbetare, som har mandat att döma er. Därför tar vi tillvara på deras kompetenser och erfarenheter när vi utvärderar er konkurrenskraft som organisation.
Våra undersökningar av kundupplevelse (NKI – nöjdkundindex) och medarbetarstudier (NMI -nöjdmedarbetarindex) resulterar i dokumenterade insikter av er verksamhet. Ni får detaljerad kännedom om vilken position ni har i förhållande till andra aktörer i er bransch. Vi ger er ett faktabaserat underlag som är framtaget genom en beprövad akademisk metod. Med studierna som grund kan ni enas internt, genom att få insikter om vilken riktning företagets olika kompetenser ska ta och vilka förbättringsområden som gör att ni kan plocka mer lönsam mark i er sektor.

 

SKI som organisation

Våra huvudmän är Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, och EPSI Rating Group. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse med uppdrag att främja Kvalitetsutvecklingen i Sverige. Huvudmän i SIQ är svenska staten via Tillväxtverket, och medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. EPSI Rating Group koordinerar mätningar i ett flertal länder i Europa och vi ingår i deras europeiska nätverk.

Svenskt Kvalitetsindex | Box 3353, 103 67 Stockholm | Telefon 08-31 53 00 | info@kvalitetsindex.se