Laurina Qvarnström, ny chef för Försäljning och HR

Ny chef för Försäljning ochHR – en given kombo

Sedan den 1 september ingår Laurina Qvarnström i Svenskt Kvalitetsindex ledningsgrupp som ansvarig för företagets försäljning och HR-frågor.

Allt fler företag ser kopplingen mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder och en av Svenskt Kvalitetsindex nya tjänster är att visa just de sambanden. Då är det helt naturligt att tillsätta en ny chef som ansvarar för båda dessa områden.

Laurina Qvarnström började på Svenskt Kvalitetsindex hösten 2015 och har varit föräldraledig det senaste året. Nu är hon tillbaka med stor energi och ska, tillsammans med VD Johan Parmler och COO Peter Ivert, ansvara för utvecklingen av den svenska verksamheten.

 Vad tänker du om framtiden?

– Jag är så peppad över min nya tjänst! svarar Laurina Qvarnström. Min vision är att Svenskt Kvalitetsindex ska vara den organisation som levererar de mest relevanta insikterna kring kund, medarbetare och varumärke i Sverige. Att vi vågar sticka ut med vår kunskap!

Svenskt Kvalitetsindex är mest kända för de årliga branschundersökningarna i ett stort antal branscher men erbjuder också många andra tjänster. En av Laurina Qvarnströms uppgifter blir att tillsammans med sina medarbetare lyfta dessa tjänster, till exempel medarbetarundersökningar, varumärkesundersökningar och analystjänster.

– Vi har en väldigt bred kompetens på Svenskt Kvalitetsindex. Vi är företags- och nationalekonomer, beteendevetare, innovatörer och givetvis statistiker, bara för att nämna några av alla kompetenser. Jag är övertygad om att vi kan bli tydligare med att visa vilka tjänster vi erbjuder och all kompetens vi har.

Medarbetarna viktiga för ett företags framgång

Svenskt Kvalitetsindex har under året anordnat ett flertal seminarium med temat #Peoplematter där vi fokuserat på vikten av engagerade medarbetare, lojala kund och företagets lönsamhet.

– Att kombinera rollen som Försäljningschef med rollen som HR-chef är verkligen en given kombo. Att arbeta med kundfokus och samtidigt fokusera på våra medarbetare, de som levererar till våra kunder, är idag en självklarhet för att arbeta hållbart, attrahera rätt kompetens och matcha kundernas behov.

– Jag vill fortsätta stärka den stolthet och det engagemang som medarbetarna på Svenskt Kvalitetsindex känner. Jag är helt övertygad om att om man har en tillåtande atmosfär på arbetet och att medarbetarna tycker det är roligt på jobbet, levererar vi samtidigt riktigt bra saker. Hos oss tror vi genuint på det vi arbetar med. Den känslan vill jag når ut till våra kunder i ännu högre utsträckning, avslutar Laurina Qvarnström.

 

 

Laurina Qvarnström
Chef Försäljning & HR
+46 70 880 27 13
+46 831 53 00
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig