• Bättre med mer data?

Välkommen till en Lunch&Learn om textanalys

Idag beskrivs data som långt mycket mer än bara siffror, staplar och diagram. De textmassor som finns både i öppna enkätsvar, sociala medier och andra källor är en viktig del av analysen. Svenskt Kvalitetsindex har avancerade verktyg för att analysera text, både genom visualisering och sambandsanalyser.

Johan Parmler

Bli smartare på att hantera öppna svar och kommentarer!

Intresset att jobba strukturerat med text har växt stort de senaste åren och användningsområdena är många. Det kan handla om att få bättre förståelse för sina kunder eller kanske ta reda på ”vad sägs det om oss” på sociala medier.

Visst har man hört begreppet ”ju mer data, desto bättre”! Det ställer också krav på analysmetoder och tekniker för att kunna skapa insikter från all data som skapas. Därför tänkte vi berätta mer om hur vi jobbar med textdata utifrån följande agenda:

  1. Hur behandlar vi olika typer av textdata?
  2. Metoder och tekniker som SKI använder
  3. Exempel på olika tillämpningar
  4. Ett skarpt case

Välkommen till ett analytiskt Lunch&Learn med vd och chefsanalytiker Johan Parmler och analytiker Love Westin.

Plats: Hos Svenskt Kvalitetsindex, Kungsgatan 26, våning 1, Stockholm.

Tid: Fredagen den 12 april klockan 11.30-13.30. Lunch serveras vid 12-tiden.

Anmälan: Senast den 10 april, via länken. Lunch&Learn är kostnadsfritt. Glöm inte att höra av dig om du inte kan komma.

Karin Cars

vill du veta mer

Kontakta gärna kommunikationsansvarig Karin Cars om du vill
ha mer information. Telefon 070 542 94 78 eller e-post
karin.cars@kvalitetsindex.se