Insikter för hållbar framgång

Traditionsenligt bjuder vi in till ett späckat seminarieprogram med fokus på kvalitets- och affärsutveckling på onsdagen under Almedalsveckan. Det är dags för kraft och kunskap att släppas loss, ledningsmodeller utvecklas och där ljuset riktas på kund- och intressentnytta och hållbar utveckling. Programmet arrangeras i samarbete mellan SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling och Svenskt Kvalitetsindex. Välkommen!

Under respektive seminarium finns den presentation som visades att ladda ner.

Campus Gotland

Praktisk information

Adress: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby.

Datum: 3 juli 2019

Anmälan: Ingen anmälan, alla är välkomna!

Klockan 8.15-9.15  samt 9.30-10.30 / Frukostmacka och kaffe eller te serveras / Cramérgatan 3 / Sal B11 / Workshop

Tusen miljarder – hur stor del av samhällets kvalitetsbristkostnader beror på brister i kulturen?

Tusen miljarder. Så mycket kronor läcker Sveriges organisationer varje år, för att produkter, tjänster och processer inte uppfyller krav och förväntningar. En stor del av kvalitetsbristkostnaderna beror på en avsaknad av kvalitetskultur i organisationen; hur ser det ut med kvalitetskulturen hos er?

Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 30 procent av en verksamhets hela omsättning. Hur mycket kostar kvalitetsbrister hos er och hur kan man göra när man vill jobba med sin kvalitetskultur?

Under en timmes workshop får du tillsammans med SIQ höra om hur man kan arbeta med sin kvalitetskultur och stifta bekantskap med ett par verktyg för att mäta och samtala kring kvalitetskultur på hemmaplan.

Samma workshop hålls två gånger på morgonen.

Anders Fundin, forskningsledare, SIQ och professor vid Mälardalens högskola

Lisa Håkansson

Lisa Håkansson, projektledare på Utvecklingsenheten och portföljansvarig, Kungsbacka kommun

Maria Viidas

Maria Viidas, senior projektledare, SIQ

Klockan 11.20-12.00 / Cramérgatan 3 / Sal B24 / Seminarium

Släpp fångarna loss! Om behovet av ett nytt ledarskap i Sverige – Quality 5.0.

En snabbrörlig omvärld ställer nya krav på innovation och förändring, men svenska organisationer är inte rustade för detta. Nya studier visar att nära en halv miljon svenskar är missnöjda med sina jobb och att medarbetarengagemanget på svenska arbetsplatser sjunkit under världssnittet.

Våra egna studier visar att upp emot 600 000 känner psykiskt obehag på grund av arbetet någon gång i månaden. Och endast tre av tio anger att den organisation de jobbar i har kunden i fokus. Dessa siffror och trender talar sitt tydliga språk – det sätt vi leder och styr på idag tycks inte möta arbetslivets nya utmaningar. Denna oroande samhällsutveckling tonar fram som vår tids stora ledningsutmaning. En vikande jobbhälsa kan få en betydande påverkan på konkurrenskraft och verksamhetsresultat.

Så vad göra? Vi behöver utveckla ledningsmodeller som gör att vi får organisationer – arbetsplatser – som hänger med i utvecklingstakten och samtidigt gör att vi med våra mänskliga begränsningar kan leda och styra mot en hållbar framtid för såväl interna som externa intressenter.

Mats Deleryd

Mats Deleryd, vd, SIQ

Jacob Hallencreutz

Jacob Hallencreutz, koncernchef, Epsi Rating Group

Christina Henryson,
Avdelningschef Kunskapsutveckling, Tillväxtverket

Annie Lindmark

Annie Lindmark,
Programme Manager, Innovation Management, Vinnova

Robert Thorburn

Robert Thorburn,
Projektledare, Svenskt Näringsliv

Klockan 13.00-13.40 / Cramérgatan 3 / Sal B24 / Seminarium

Hållbarhet – en överlevnadsfråga!

Seminariet bygger på presentationer från Handelsbanken, Telia, SBAB och SCA som har uttalade hållbarhetsstrategier med praktiska exempel på hur en organisation kan nå framgång genom att bygga en hållbar framtid för vårt samhälle.

Hållbar utveckling är ett idag allmänt accepterat koncept. Den mest använda och refererade definitionen av hållbarhet presenterades 1987 i den så kallade Brundtland-rapporten: ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Konceptet delas ofta in i tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att systematiskt analysera olika hållbarhetsaspekter av ett problem. För att vara hållbar måste den givna lösningen vara hållbar i alla tre dimensionerna.

Varje organisation finns till för sina kunder och intressenter och levererar då ett värde i någon form. Samtidigt som organisationer levererar detta värde till intressenter och kunder uppstår ofta miljömässiga och sociala effekter som inte alltid är önskvärda. Utmaningen för att nå en hållbar utveckling ligger i att varje organisation måste förstå vem man finns till för och vilket värde man levererar. Samtidigt måste man förstå vilka miljömässiga och sociala utmaningar som den egna verksamheten, dess produkter; varor eller tjänster, medför i ett livscykelperspektiv.

Anna Augustson

Anna Augustson,
Hållbarhetschef, Telia in Sweden

Anders Fundin, forskningsledare, SIQ och professor vid Mälardalens högskola

Camilla Johansson

Camilla Johansson, Acting Head, Group Sustainability, Handelsbanken

Katarina Kolar

Katarina Kolar, hållbarhetschef, SCA

Johan Parmler

Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex

Malin Pellborn

Malin Pellborn, Chef Hållbarhet, Marknad & Kommunikation, SBAB

Klockan 14.00-14.40 / Cramérgatan 3 / Sal B24 / Seminarium

Meningsfullhet, lärande och personlig frihet: hur du drar till dig skickliga medarbetare och behåller dem!

Att medarbetare vill utvecklas och att deras kompetens tas tillvara är sedan länge viktiga faktorer för ett högt engagemang. På senare år har meningsfullhet, att ha ett arbete där man som medarbetare bidrar, fått en allt större betydelse. Frågan ”varför” är idag minst lika viktig som ”vad” och ”hur”. Med kultur, struktur och systematik kan organisationer skapa förutsättningar för att attrahera och behålla medarbetare!

Case: MTR Tunnelbanan AB, Stockholm

 • Från spärrvakt till servicevärd – så ökar vi medarbetarnas motivation
 • Många medarbetare med olika bakgrund – så tar vi tillvara på kompetensen
 • Öppna arbetsplatsen för fler – så löser vi rekryteringsbehovet
 • Motiverade medarbetare – så gick vi från 32% till 95% i medarbetarenkäten.
Johan Oscarsson

Johan Oscarsson, vd, MTR Tunnelbanan

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Michael Westher, moderator, SIQ

Klockan 15.00-15.40 / Cramérgatan 3 / Sal B24 / Seminarium

DEN PSYKISKA OHÄLSAN ÖKAR – VI BEHÖVER LEDA PÅ ETT NYTT SÄTT!

Ett längre arbetsliv är nödvändigt av ekonomiska skäl och för att undvika arbetskraftsbrist i framtiden. Men Svenskt Kvalitetsindex undersökning visar att närmare en miljon personer känner regelbundet psykiskt obehag av att gå till jobbet. Hur får vi ett friskare arbetsliv?

Den sviktande jobbhälsan är en samhällsutmaning som vi måste ta på stort allvar. Det är oroande att det är många som känner psykiskt obehag av att gå till jobbet och att detta fortsätter att öka. Det är särskilt oroande att yngre och många chefer upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet, det bådar inte gott för arbetslivet framöver. Kännetecknande för anställda som känner psykiskt obehag inför arbetet är sömnlösa nätter, missnöje med sitt arbete och betydligt större vilja att lämna sin arbetsgivare än vad de som inte känner några psykiska obehag tycker.

Andreas Behm Freddie

Andreas Behm Fredin, Regionchef Öst, Tyréns

Jacob Hallencreutz

Jacob Hallencreutz, moderator, koncernchef EPSI Rating Group

Göran Henriks

Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings Län

Ebba Kock

Ebba Kock, ordförande, Sveriges Elevkårer

Laurina Qvarnström

Laurina Qvarnström, chef försäljning & HR, Svenskt Kvalitetsindex

Andra seminarier som vi medverkar på

Arrangör: Tieto / Måndagen den 1 juli / Klockan 15.00-15.45 / Strandgatan 7

Vart tar kunderna vägen när missnöjet för de finansiella aktörerna växer?

Förtroendet för de stora bankerna har varit på nedgång under flera års tid och i dag vänsterprasslar mer än hälften av kunderna och har relationer med flera olika bankaktörer. Med betaltjänstdirektivet måste bankerna dessutom ge tredje part åtkomst till kunders konton vilket ökar konkurrensen.

Medverkande: 

 • Håkan Dahlström, Sverigechef, Tieto
 • Erika Eliasson, Chief Strategic Communications Officer and Head of Savings, Lendify
 • Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex

Arrangör: Region Jönköpings län / Tisdagen den 2 juli / Klockan 10.50-11.45 / Strandvägen, H552

Leda för resultat

Ledning och utveckling av hälso- och sjukvården är alltid aktuella ämnen för våra invånare och medarbetare i regionerna. Att använda kvalitet som strategi kan ge uthållighet och framgång i välfärdsarbetet. Hur fungerar kvalitet som strategi som lednings- och styrmodell?

Medverkande: 

 • Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
 • Mats Deleryd, Verkställande direktör, SIQ
 • Mia Frisk, Ordförande i Regionstyrelse, Region Jönköpings län
 • Jean Luc Af Geijerstam, Generaldirektör, Vård och omsorgsanalys
 • Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län, Qulturum

Arrangör: Dagens industri och EG Sverige / Onsdagen den 3 juli / Klockan 11.00-12.00 / Strandvägen 4.3

Hur blir framtidens elmarknad efter att elmarknadshubben tagits i drift?

Införandet av elmarknadshubben har potential att bli branschens största förändring sedan avregleringen på 90-talet. Hur ser energibolagen, myndigheterna och experterna på utvecklingen? Vad innebär hubben i termer av affärsmässighet och investeringar – och vem vinner kampen om kunderna?

Medverkande: 

 • Axel Sundström, energiexpert, EG Sverige
 • Pontus Winberg, vd, GodEl
 • Laurina Qvarnström, chef försäljning & HR, Svenskt Kvalitetsindex
 • Niklas Gunnar, vd, Mälarenergi
 • Niclas Damsgaard, marknadsstrateg, Svenska Kraftnät
 • Magnus Stattin, redaktör, Energimarknaden

Arrangör: Dagens industri och Telge Energi / Onsdagen den 3 juli / Klockan 14.00 – 15.00 / Strandvägen 4.3

Kundnärhet och hållbarhet – blir kunden och planeten förlorare om elbolagen får välja?

Vi tar el för givet samtidigt som vi är mer beroende av den än någonsin. Branschen fokuserar på låga priser, kampanjer och att ibland med tveksamma metoder locka till sig kunder istället för att bygga långsiktiga relationer. Får planeten och kunden betala priset för branschens kortsiktighet?

Medverkande: 

 • Bland andra Johan Parmler, VD, Svenskt Kvalitetsindex
Karin Cars

Undrar du över något?

Kontakta gärna kommunikationsansvarig Karin Cars om du vill ha mer information om programmet. Telefon 070-542 94 78 eller e-post karin.cars@kvalitetsindex.se