Svenskt Kvalitetsindex kalendarium

På Svenskt Kvalitetsindex har vi en mängd kunskap som vi gärna delar med oss av. Här ser du  kommande publiceringsdatum för våra branschundersökningar och aktuella seminarier vi medverkar på eller arrangerar själva.

6

maj

Persontransport – publicering av branschrapporten

Förra året tog de mest nöjda resenärerna bussen, men skillnaden minskade mellan flyg, tåg och buss.  Mer information om branschundersökningen.

13

maj

Revision – publicering av branschrapporten

Sedan år 2007 har vi undersökt företagstjänster inom både bemanningsföretag och revisionsbolag. Jämfört med andra branscher så är kundernas förväntningar på branschen väldigt höga.  Mer information om branschundersökningen.

15

maj

30 ÅR AV INSIKTER

I år firar Svenskt Kvalitetsindex 30 år och det gör vi givetvis bäst genom att bjuda våra kunder och intressenter till en dag fyllt med nya insikter. Med avstamp i tre decenniers studier blickar vi framåt och har bjudit in några av våra mest framgångsrika kunder att berätta om sitt arbete. Dagen avslutas med överraskande forskning om HR-strategier som utmärker företag med högst tillväxt och lönsamhet. Varmt välkommen! MER INFORMATION OCH ANMÄLAN.

22

maj

SERVICEDESKFORUM 2019

Vd Johan Parmler trendspaning på en konferens om servicedesk och  support på temat ”Den ljusa och mörka sidan av digitalisering inom service – möjligheter och utmaningar.” MER INFO.

27

maj

Bemanning – publicering av branschrapporten

Förväntningarna på bemanningsbolagen har minskat något på senare år. Kunderna anser – inte helt överraskande – att den stora positiva effekten med bemanningsbolag är ökad flexibilitet. Många företag anger att de ökat sin produktivitet genom att använda bemanningstjänster. Mer information om branschundersökningen.

10

jun

Fastighetsmäklare – publicering av branschrapporten

2018 var bostadsintressenterna mindre nöjda med fastighetsmäklarna visar vår senaste branschundersökning. Den turbulenta bostadsmarknaden har lett till en större spridning i kundnöjdheten bland både de som köpt och sålt en bostad under det senaste året. Mer information om branschundersökningen.

3

juli

Almedalen

Traditionsenligt bjuder vi in till seminarier på onsdagen under Almedalsveckan tillsammans med SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Temat för i år är ”Insikter för en hållbar framtid”. Mer information om programmet kommer.

30

sep

Bank – publicering av branschrapporten

Efter ett antal års nedgång kunde 2018 års resultat av Svenskt Kvalitetsindex branschmätning av de svenska bankerna sammanfattas som ett positivt trendbrott. Botten tycks vara nådd och kundernas förtroende på väg tilllbaka. Mer information om branschundersökningen.

14

okt

Mobiloperatörer – publicering av branschrapporten

Mobiloperatörernas privatkunder är mer nöjda än någonsin och företagskunderna har förbättrat kundnöjdheten varje år sedan 2015. Mer information om branschundersökningen.

28

okt

Digital-tv, bredbar och strömmad tv – publicering av branschrapporten

Sedan 1989 har vi mätt kundnöjdheten i telekombranschen. Mätningarna täcker bredband, digital-tv och sedan två år tillbaka även strömmad tv. Vi har under åren följt utvecklingen av kundernas allt högre krav på service och helhetslösningar. Mer information om branschundersökningen.

11

nov

Försäkring – publicering av branschrapporten

Vi har mätt kundnöjdheten inom försäkringsbranschen sedan 1989. I våra undersökningar ingår sakförsäkring, pensions- och livförsäkring, försäkringsförmedlare samt tjänstepension. Mer information om branschundersökningen.

12-14

nov

Kvalitetsmässan

Den 12-14 november finns vi på plats på Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg i samarbete med SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Stanna för en pratstund i vår monter intill tv-studion i B-hallen! Läs mer om Kvalitetsmässan.

25

nov

Energi – publicering av branschrapporten

Intresset för val av elbolag blir allt större. Svenskt Kvalitetsindex har följt stora och mindre lokala aktörer inom energibranschen sedan elhandel började mätas år 2004. Sedan 2009 genomför vi även undersökningar inom elnät och fjärrvärme. Mer information om branschundersökningen.

9

dec

Sparande i värdepapper, privatlån, bo- och fastighetslån – publicering av branschrapporten

Förra årets undersökning från Svenskt Kvalitetsindex för bolån, fastighetslån, privatlån och sparande visar att de digitala och mer nischade bankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas av stora aktörer. Personlig service utmanar digitala tjänster. Mer information om branschundersökningen.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av en undersökning, workshop eller behöver hjälp med analys- och databearbetning?
Hör av dig så återkommer vi.