Jobbhälsoindex 2018

 Andelen anställda som upplever psykiskt obehag att gå till jobbet fortsätter öka 

Det är idag 380 000 personer som på grund av arbetet känner psykiskt obehag flera gånger varje vecka av att gå till jobbet. Ytterligare över 600 000 känner sådant obehag några gånger varje månad. 

Av årets Jobbhälsoindex framgår också att detta förhållande har ökat – det är allt fler som på grund av arbetet känner psykiskt obehag av att gå till jobbet. Vi ser också att det är vanligare bland de yngre anställda – såväl bland kvinnor som män – jämfört med de äldre och vi ser också att det fortsätter att öka för kvinnor i alla åldrar och yngre män. För män från åldersklass 40 år och äldre ser vi däremot detta år 2018, en minskad andel som känner psykiskt obehag att gå till jobbet. 

Chefer upplever i större utsträckning psykiskt obehag inför att gå till jobbet jämfört med medarbetare. Och detta förhållande gäller särskilt för manliga chefer. 

– Det är naturligtvis oroande att det är så många som på grund av arbetet känner psykiskt obehag att gå till jobbet och att detta fortsätter att öka, säger Johan Parmler vd för Svenskt Kvalitetsindex. Och det är särskilt oroande att så många chefer upplever psykiskt obehag att gå till jobbet, det bådar inte gott för arbetslivet framöver. 

Kännetecknande för anställda som känner psykiskt obehag inför arbetet är sömnlösa nätter, missnöje med sitt arbete och betydligt större vilja att lämna sin arbetsgivare än vad de som inte känner några psykiska obehag tycker. 

– Att man är missnöjd med jobbet när man känner psykiskt obehag att gå dit är inte svårt att förstå. Det vi också ser är att man inte vill jobba kvar och att man inte gärna rekommenderar andra att jobba i sin organisation, säger Lars Hjalmarson, Jobbhälsoindex. Vi vet också att det är ett stort samband med sjukfrånvaro och psykiskt obehag. Här kanske man kan fundera på om rehabilitering tillbaka till samma jobb alltid är bästa lösningen. Jobbyte bör kanske övervägas i större skala än hittills. 

* ) Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2007 består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt därutöver ett flertal andra variabler. För 2018 har totalt 9 991 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex av ett totalt representativt urval på drygt 17 200 personer som arbetar minst halvtid i åldersgruppen 20 – 65 år. 

Jobbhälsindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI. 

Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig