Vi fokuserar på samhällsengagemang och hållbarhet

En ny undersökning som organisationen Reach for Change låtit göra via Ipsos visar att det generella förtroendet för företags samhällsengagemang sjunker i Sverige. Vi på Svenskt Kvalitetsindex är inte förvånade – vi ser samma trender i våra nationella branschstudier. Och vi vet också att det finns starka samband mellan samhällsengagemang och kundnöjdhet. Därför kommer vi att fokusera mera på samhällsengagemang och hållbar utveckling i våra kommande studier.

En tydlig trend som vi sett i våra mätningar de senaste åren och som man kan läsa om i Sverigekollen  är att svenska konsumenter blivit mer kritiska och kravställande, bland annat när det gäller synen på företags image och värderingar. Människor vill idag i högre grad göra affärer med organisationer som upplevs som ansvarstagande. Det räcker inte längre med symbolhandlingar och snygga formuleringar om hållbarhet och samhällsansvar på hemsidor och i olika strategidokument, man måste ha en verksamhet som till alla delar inger förtroende. Därför kommer vi i årets branschstudier att ställa fler frågor om hur kunder ser på sina leverantörers samhällsengagemang. Vi tror nämligen att detta är viktigt för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Jacob Hallencreutz
Group CEO
+46 70 522 55 59
+46 823 20 02
jacob.hallencreutz@epsi-rating.com

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig