Kontakta oss

Du kanske vill anlita oss eller har andra funderingar som rör våra undersökningar, kontakta oss gärna i sådana fall. Vi på Svenskt Kvalitetsindex har spetskompetenser inom olika näringsgrenar. Vi är statistiker, personalvetare och nationalekonomer, så börja med att ta en första kontakt med någon av våra medarbetare.

Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se
Laurina Qvarnström
Chef Försäljning & HR
+46 70 880 27 13
+46 831 53 00
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se
Peter Ivert
COO
+46 73 96 834 36
+46 831 53 00
peter.ivert@kvalitetsindex.se
Jacob Hallencreutz
Group CEO
+46 70 522 55 59
+46 823 20 02
jacob.hallencreutz@epsi-rating.com
Susanne Aarup
Projektledare
+46 73 712 81 26
+46 831 53 00
susanne.aarup@kvalitetsindex.se
Anna Andersdotter (föräldraledig)
Analytiker
+46 76 813 91 15
+46 831 53 00
anna.andersdotter@kvalitetsindex.se
Karin Cars
Kommunikation
+46 70 542 94 78
+46 8 31 53 00
karin.cars@kvalitetsindex.se
Per Grenert
Projektledare
+46 703 706 444
+46 831 53 00
per.grenert@kvalitetsindex.se
Elina
Elina Jacobsson
Projektkoordinator
+46 73 020 31 76
+46 831 53 00
elina.jacobsson@kvalitetsindex.se
Riikka Kujala
Analytiker
+46 70 213 6537
+46 831 53 00
riikka.kujala@kvalitetsindex.se
Kristine Nordström
Projektledare
+46 70 339 86 99
+46 831 53 00
kristine.nordstrom@kvalitetsindex.se
Henrik Nyman (föräldraledig)
Analytiker
+46 73 151 41 51
+46 831 53 00
henrik.nyman@kvalitetsindex.se
Adib Sultanah
Adib Sultanah
Analytiker
+46 70 284 74 44
+46 831 53 00
adib.sultanah@kvalitetsindex.se
Love Westin
Analytiker
+46 70 339 87 17
+46 831 53 00
love.westin@kvalitetsindex.se
Adam Wrede
Analytiker
+46 734 41 95 49
+46 831 53 00
adam.wrede@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig