• kontakta SKI

Kontakt

Hör av dig direkt till någon av oss så hjälper vi dig gärna.

Vår växel har telefonnummer +46 831 53 00.

Ledningsgrupp

Johan Parmler

JOHAN PARMLER
VD och chefsanalytiker
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Johan Parmler Twitter
Laurina Qvarnström
LAURINA QVARNSTRÖM
Chef Försäljning & HR

LinkedIn Laurina Qvarnström

Jacob Hallencreutz
JACOB HALLENCREUTZ
Styrelseordförande och koncernchef

Marknad och försäljning

Karin Cars

KARIN CARS
Kommunikationsansvarig
+46 70 542 94 78
karin.olofsson@kvalitetsindex.se

LinkedIn Karin Cars

Elina Jacobsson

ELINA JACOBSSON
Projektledare
+46 73 020 31 76
elina.jacobsson@kvalitetsindex.se

LinkedIn Elina Jacobsson

Kristine Nordström
KRISTINE NORDSTRÖM
Projektledare

LinkedIn Kristine Nordström

Magnus Olsson
MAGNUS OLSSON
Projektledare
+46 70 339 60 38

LinkedIn Kristine Nordström

Analytiker

Riikka Kujala
RIIKKA KUJALA
(Föräldraledig)
Analytiker

LinkedIn Riikka Kujala

Olli-Pekka

OLLI-PEKKA KINNUNEN
Analytiker
+358 4005 87301
olli-pekka.kinnunen@epsi-finland.org

LinkedIn Olli-Pekka Kinnunen

Adib Sultanah

ADIB SULTANAH
Analytiker
+46 70 284 74 44
adib.sultanah@kvalitetsindex.se

LinkedIn Adibe Sultanah

LOVE WESTIN
Analytiker
+ 46 70 339 87 17

LinkedIn Love Westin

kontakta oss

Kontor

Svenskt Kvalitetsindex huvudkontor finns i Stockholm, men vi har också kontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors och gör undersökningar i hela Europa.

stockholm

Besöksadress
Kungsgatan 26
111 35 Stockholm

köpenhamn

Besöksadress
Nybrogade 12
1203 København K

helsingfors

Postadress
PL 400
00181 HELSINKI

Oslo

oslo

Besöksadress
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo