• Framgångsrika organisationer tar signaler om ändrade kundbehov på allvar.

Insikter

Med den höga förändringstakt och nya beteenden som finns i vårt samhälle idag, finns ett allt större behov nya insikter. Vi publicerar debattartiklar, rapporter och föreläsningar som bygger både på vår egen och andras forskning och undersökningar. Ta gärna kontakt med någon av oss om du vill ha mer information.

Dagens Nyheter

”Konsumenternas förtroende för företagen allt sämre”

Kundnöjdheten minskar och konsumenterna har blivit mer kritiska. Förtroendet för företag och institutioner har försvagats efter den senaste finanskrisen. Dagens ledare måste snabbt lära om och lära nytt för att anpassa sig till kunder och brukare som ställer nya krav.

Sverigekollen

Sammanfattning av branschrapporterna 2017

När vi blickar tillbaka på 2017 och summerar våra mätningar ser vi en svag återhämtning av kundnöjdheten i Sverige trots ett år som präglats av osäkerhet, politisk instabilitet och förändring.

Dagens Samhälle

Samhällsengagemang är lönsamt!

Vi lever i en oviss värld där hjulen snurrar allt snabbare. Osäkerhet, instabilitet och krav på förändring präglar dagordningen inom alla samhällssektorer. Och, människor vill i högre grad göra affärer med företag som upplevs som ansvarstagande.