Bemanningsbranschen utmanas när arbetsmarknaden förändras

Kunderna till bemanningsbranschen är nöjda med sina leverantörer, visar vår nya mätning. Men bara hälften av de tillfrågade anser att bemanningsbolaget uppvisar ett etiskt förhållningssätt mot sin personal. Nu väntas spelplanen för bemanningsbranschen målas om.

Vilka branscher rekommenderar vi till våra vänner?

Fordonsförsäkringar, mobiloperatörer och banker är tre branscher som privatkunderna gärna rekommenderar till sina kollegor och vänner, visar vår nya NPS-sammanställning över ett antal utvalda branscher.