Ny forskning om hållbar framgång

Sedan januari i år är vår analytiker Love Westin industridoktorand vid Mälardalens Högskola. Tillsammans med kollegor på Svenskt Kvalitetsindex och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling kommer han att forska kring ämnet Sustainable success vilket omfattas av att utveckla en kvantitativ modell för bland annat kund-, medarbetar- och hållbarhetsparametrar.