Två nya analytiker på Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex har stor efterfrågan på våra tjänster. Nu förstärker vi analytikeravdelningen med Maksat Allaberdyev och Philip Sjöberg, båda med gedigen utbildning i statistik och nationalekonomi från Umeå universitet.