Två nya analytiker på Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex har stor efterfrågan på våra tjänster. Nu förstärker vi analytikeravdelningen med Maksat Allaberdyev och Philip Sjöberg, båda med gedigen utbildning i statistik och nationalekonomi från Umeå universitet.

Vägen till hållbar framgång går genom medarbetarna

Årets Jobbhälsoindex indikerar fortsatta arbetsmiljöutmaningar inom ett flertal samhällssektorer. Upp emot en miljon människor känner regelbundet psykiskt obehag på grund av arbetet och bland unga anger 3 av 10 att de mår dåligt av jobbet en eller flera gånger i månaden.