• I stället för funktion behöver fokus ligga på relation.

Telekom

Sedan 1989 har vi mätt kundnöjdheten i telekombranschen. Mätningarna täcker bredband, mobiloperatörer, digital-tv och sedan två år tillbaka även strömmad tv. Vi har under åren följt utvecklingen av kundernas allt högre krav på service och helhetslösningar.

Resultatet av senaste mätningarna

Mobiloperatörer, senaste mätningen hösten 2019

Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning av kundupplevelser i mobilbranschen visar att den positiva trenden fortsätter. Privatkunderna ger mobiloperatörerna högre betyg än någonsin tidigare. Det senaste årens förbättring visar att branschen lyckats flytta fokus från täckning och abonnemang till tjänster och erbjudanden.

Årets förbättrade kundbetyg är ett resultat av att branschen under de senaste åren har lyckats förbättra sitt kundfokus. Det framgår av både det sätt som kunderna beskriver sina operatörer och att operatörerna blivit bättre på att värdesätta kunder och ta hand om de kunder som varit i kontakt med dem.

När det gäller kundnöjdheten bland enskilda aktörer så är samma aktörer i topp som förra året. Det betyder att Halebop kommer bäst ut bland privatkunder och Telia bland företagskunder. 

SKI mobiloperatörer 1996-2019

SKI privatkunder mobiloperatörer 2019

SKI företagskunder mobiloperatörerer 2019

Bredband, senaste mätningen hösten 2018

Bredbandsbranschen fick riktigt dåliga resultat av privatkunderna för två år sedan men har sedan dess stärkt sig och når i år ett nöjdhetsbetyg runt 65. Företagskunderna var däremot som mest nöjda 2014. Där går trenden åt motsatt håll, men landar nu på samma betyg som privatkunderna.

Utifrån ett kundperspektiv behöver företag i den här branschen gå från att vara bredbandsoperatörer till att bli serviceoperatörer. Det är där den framtida konkurrensfördelen finns.

Strömmad tv och digital-tv, senaste mätningen hösten 2018

Strömmad tv får generellt högre betyg av kunderna än digital-tv som tv-tjänst. Upp emot hälften av tv-tittarna upplever att strömmad tv är en fullgod ersättare till traditionell tv, men tittar ändå lika mycket på båda tv-tjänsterna. Mest nöjda och benägna att rekommendera sin leverantör är de kunder som upplever att de blir premierade för sin lojalitet.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs under september och oktober varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Endast 15 procent av digital-tv-kunderna anser att leverantören premierar lojala kunder.
0%
7 av 10 tror sig vara kund hos sin nuvarande streamingleverantör om ett år.
0%
38% av privatkunderna kan absolut tänka sig att rekommendera sin mobiloperatör.
0%
Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna vd Johan Parmler om du vill ha mer information,
073-151 75 98,
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste branschundersökningen

Läs gärna våra sammanfattningar
om de senaste kundundersökningarna
av telekombranschen.

69,8

Streamingleverantörer 2018.

69,8

Mobiloperatörer 2019.

65,8

Bredbandsleverantörerna 2018.

63,0

Digital-tv-leverantörer 2018. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.