• Tandvården har riktigt nöjda kunder.

Tandvård

Svenskt Kvalitetsindex har undersökt tandvården sedan länge och detta är den bransch med de nöjdaste kunderna. Så är det också i årets mätning. Folktandvården har förbättrat sig efter de senaste årens negativa trend, medan den privata tandvården backar något. Det gör att gapet mellan privat och offentlig tandvård minskar i årets mätning.

Resultatet av senaste mätningen våren 2019

Svenskarna är fortsatt fantastiskt nöjda med sin tandvård visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av tandvården i Sverige. Folktandvården har förbättrat sig efter de senaste årens negativa trend, medan den privata tandvården backar något. Det gör att gapet mellan privat och offentlig tandvård minskar i årets mätning.

Av de branscher Svenskt Kvalitetsindex årligen mäter fortsätter tandvården att ha de allra nöjdaste kunderna. Med en kundnöjdhet på 79,2 har tandvården som bransch en ohotad förstaplats.

Kunderna till privata tandläkare är även i år nöjdare än Folktandvårdens kunder, men under det senaste året har Folktandvården brutit sin negativa trend vilket är förklaringen till att branschsnittet går upp något jämfört med föregående år. Undersökningen visar att Folktandvården framför allt upplevs mer förtroendeingivande och kvalitetsmedveten i år – något som driver nöjdheten i positiv riktning.

SKI kundnöjdhet tandvård 2006-2019

Nöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Aktiva kunder är nöjda och lojala

Kunder med en nära och mer frekvent relation till sin tandläkare är också mer nöjda och lojala, vilket är något som genomsyrar många av de studier som SKI genomför. Närhet ger nöjdhet. Överlag har kunder till Privattandvården också högre besöksfrekvens än Folktandvården, vilket paradoxalt nog bidrar till en ökad nöjdhet. Detta kan tyckas en smula märkligt då få kunder de facto upplever en tandvårdsbehandling som njutbar.

Skillnad i hur kunderna beskriver sin tandläkare

När kunderna beskriver sin tandvård är följande ord de gemensamt mest förekommande för privat- och folktandvård – ”bra”, ”dyrt” och ”tryggt”. Därefter ser vi en skillnad.

Det tycks fortfarande vara så att kundrelationen i den privata tandvården är något starkare – den beskrivs med ord som ”kompetent” och ”professionell” medan Folktandvården beskrivs mer allmängiltigt med ord som ”ok” och ”tandvård”.

Detta visar den skillnad som finns mellan aktörerna. De privata aktörerna upplevs leverera en högre kundupplevelse.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

Intervjuerna genomförs under mars varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Laurina Qvarnström

vill du veta mer

Kontakta gärna
Laurina Qvarnström om du vill
ha mer information.
+46 70 880 27 13
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Senaste kundundersökningen

Läs gärna våra sammanfattning
om den senaste kundundersökningen
av tandvården i Sverige.

79,2

Tandvården 2019. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.