• Det finns ett samband mellan spelfrekvens, insats och kundnöjdhet

Spelbranschen

Svenskt Kvalitetsindex har undersökt spelbranschen sedan 2017. Branschen fick ett lågt kundbetyg i den branschmätningen och får ännu lägre betyg 2018.

Resultatet av mätningen vintern 2018

Svenskt Kvalitetsindex mätte kundnöjdheten i spelbranschen för första gången hösten 2017.

Strax före årsskiftet genomförde Svenskt Kvalitetsindex en mätning av kundnöjdhet och anseende inom spelbranschen på uppdrag av Spelbranschens Riksorganisation (SPER). För andra året i rad får branschen som helhet mycket svaga betyg på kundnöjdhet, förtroende och anseende. Hos de respondenter som inte spelar alls – alltså en möjlig framtida kundgrupp – är branschens anseende på mycket låga nivåer.

Den svenska spelbranschen är inne i en genomgripande förändring främst driven av ny lagstiftning som implementerades vid årsskiftet. Lotteriinspektionen har blivit Spelmyndigheten, nya aktörer får licens att verka i Sverige, Svenska spel och ATG har inte längre monopol på spelmarknaden inom sina respektive nischer och reglerna för exempelvis marknadsföring ändras rejält.

Men blir det egentligen någon skillnad för kunderna, det vill säga spelarna? Nej, inte enligt den studie som Svenskt Kvalitetsindex precis genomfört.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

Intervjuerna genomförs under hösten 2017. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Några siffror

77% av spelarna känner inte till den nya lagen som trädde i kraft den 1 januari 2019.
29% av spelarna tror inte att den nya lagen bidrar till en sundare och säkrare bransch.
86% av respondenterna spelar på lotterier och nummerspel, den absolut vanligaste spelformen.
51% av kasinospelarna spelar både på nätet och IRL.
Elina Jacobsson

vill du veta mer

Kontakta gärna projektledare
Elina Jacobsson om du vill
ha mer information.
+46 73 020 31 76
elina.jacobsson@kvalitetsindex.se

55,7

SKI Spelbranschen 2018. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.