• Gemensamt för alla aktörer är att image är en viktig faktor.
    Särskilt frågan kring samhällsansvar växer.

    kontakta SKI
  • kontakta SKI

Revisionsbranschen

Sedan år 2007 har vi undersökt företagstjänster inom både bemanningsföretag och revisionsbolag. Jämfört med andra branscher så är kundernas förväntningar på sina revisionsbolag väldigt höga.

Resultatet av senaste mätningen våren 2019

Kunderna till revisionsbolagen har alltid haft mycket höga förväntningar på sina revisorer. Svenskt Kvalitetsindex mätning 2019 av revisionsbranschen visar att förväntningarna ökat ytterligare sedan förra årets undersökning. Förtroendet och kundnöjdheten är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Förtroende frö myndigheter, bank, försäkring och revision

Kunderna har mycket starkt förtroende för revisionsbranschen i Sverige och särskilt för det bolag de själva anlitar. Detta kan jämföras mot andra ”förtroendebranscher” som bank, myndigheter och försäkringsbolag som illustreras ovan.
*Från SKI:s branschundersökningar 2018.
**Från SKI:s branschundersökning 2019.

Revisionsbranschen är en av de branscher som toppar kundnöjdheten i Svenskt Kvalitetsindex branschundersökningar. Branschen som helhet ökar sin kundnöjdhet marginellt med +0,6 enheter jämfört med 2018 och har i år ett index på mycket höga 72,8.

Övriga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mäter har under de senaste två årets lyckats vända den nedåtgående trend som pågick sedan 2010, medan revisionsbranschen har hållit en jämn nivå med endast marginella förändringar.

BDO, mindre revisonsbolag och Mazars toppar listan

Bäst ut bland branschaktörerna kommer BDO, följt av de mindre aktörerna i gruppen Övrigt och Mazars. De gemensamma styrkorna för bolagen med högst kundnöjdhet är de mjukare aspekterna kopplade till image som att måna om sina kunder, göra kundrelationen enkel och att ta samhällsansvar.

SKI kundnöjdhet Revisionsbranschen 2019

Bland de aktörer som kommer mindre bra ut finns utmaningar kring de servicerelaterade frågorna.

Några siffror om branschen

5 av 10

Närmare 5 av 10 kunder anger att deras revisionsbolag är mycket djupt engagerade i deras verksamhet.

5 av 10

Närmare 5 av 10 kunder uppger att deras revisionsbolag ger mycket tydliga råd och användbara lösningar.

3 av 10

3 av 10 uppger att deras revisionsbolag i mycket stor utsträckning ger förslag på effektiviserings- och förbättringsmöjligheter.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom revisionsbranschen sedan 2007. Respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sin revisionsbyrå och aktörerna erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning och redovisningstjänster.

Intervjuerna har genomförts mars-april 2019. 1 671 intervjuer har genomförts.

Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna vd Johan Parmler om du vill ha mer information,
073-151 75 98,
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste branschundersökningen

Läs gärna våra sammanfattningar
om de senaste kundundersökningar av revisionsbranschen.

72,8

SKI Revisionsbranschen 2019. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.