• Långt kvar till hållbart resande.

  branschmätning persontransport
 • Persontransport

Persontransport

Transportbranschen, med inriktning på persontransport så som flyg, tåg och buss, är en bransch som har ingått i våra årliga branschmätningar sedan år 2004. Precis som vid tidigare års undersökningar tar de mest nöjda resenärerna bussen.

Resultat av senaste mätningen våren 2019

Persontransportbranschen som helhet tappar i kundnöjdhet under 2019 vilket främst spåras till en lägre kundnöjdhet med buss och flyg. Tågbranschen ligger däremot kvar på ungefär samma nivå som förra året. 

SKI persontrafik 2019

Långfärdsbussar har fått höga betyg så länge Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten i transportbranschen och är fortsatt det transportmedel resenärerna är mest nöjda med, trots den ganska stora nedgången jämfört med förra året. 

SKI persontrafik per bolag 2019

Notering: Nettbuss har under 2019 bytt till företagsnamnet Vy.

Noterbart är att kunderna uppger att lojaliteten har minskat betydligt och då särskilt att välja ”samma” bolag igen och att rekommendera transportbolagen. 

En fråga som blivit viktigare för resenärerna är samhällsansvar och hållbarhet. Här är den stora utmaningen kommunikation, eller snarare brist på kommunikation, kring dessa frågor. 

Även om hållbarhet är en viktig kundfråga så är det av andra orsaker som kunder väljer bolag. De mest förekommande anledningarna till val av bolag är geografiskt läge (närhet till både avgång och destination) och pris.

Miljöfrågan som anledning till varför kunderna väljer ett särskilt transportsätt kommer ganska långt ner på listan. Det gäller även när vi frågar vad som skulle få en kund att byta bolag. Både kortare restid och bekvämlighet kommer långt före ett miljövänligare alternativ.

Vad är viktigast vid val av transportbolag?

 1. Geografiskt läge (t.ex. finns stationer nära mig)
 2. Priset
 3. De åker dit jag behöver åka
 4. Tidtabellen passar mig
 5. Det finns inga alternativ där jag bor
 6. Annan anledning
 7. Komfort
 8. Miljöfördelar
 9. Säkerhet

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna görs i april och maj varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Laurina Qvarnström

vill du veta mer

Kontakta gärna Laurina Qvarnström,
Chef Försäljning & HR
+46 70 880 27 13
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Senaste rapporterna

Läs gärna våra sammanfattningar
om de senaste kundundersökningarna
i persontransportbranschen.

64,9

SKI Persontransport 2019. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.