• Era medarbetare är organisationens främsta ambassadörer.

Nationell medarbetarundersökning

Jobbhälsoindex är Sveriges största nationella medarbetarundersökning och genomförs årligen sedan 2006. Undersökningen bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20 – 65 år som arbetar minst halvtid.

Resultatet av senaste mätningen våren 2018.

Det är idag 380 000 personer som på grund av arbetet känner psykiskt obehag flera gånger varje vecka av att gå till jobbet. Ytterligare över 600 000 känner sådant obehag några gånger varje månad. Av årets Jobbhälsoindex framgår också att den psykiska ohälsan har ökat – det är allt fler som känner psykiskt obehag av att gå till jobbet. Vi ser att det är vanligare bland de yngre anställda – såväl bland kvinnor som män. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka för kvinnor i alla åldrar och yngre män. För män från åldersklass 40 år och äldre ser vi däremot en minskad andel som känner psykiskt obehag att gå till jobbet.

Manliga chefer känner större psykiskt obehag

Chefer upplever i större utsträckning psykiskt obehag inför att gå till jobbet jämfört med medarbetare. Och detta förhållande gäller särskilt för manliga chefer. Kännetecknande för anställda som känner psykiskt obehag inför arbetet är sömnlösa nätter, missnöje med sitt arbete och betydligt större vilja att lämna sin arbetsgivare än vad de som inte känner några psykiska obehag tycker.

SÅ HÄR GÅR MÄTNINGEN TILL

Jobbhälsoindex som genomförts årligen sedan 2006 består av ett 70-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet etc samt därutöver ett flertal andra variabler. För 2018 har totalt 9 991 respondenter besvarat frågorna i Jobbhälsoindex av ett totalt representativt urval på drygt 17 200 personer som arbetar minst halvtid i åldersgruppen 20 – 65 år.

Laurina Qvarnström

Vill du veta mer

Kontakta gärna
Laurina Qvarnström
om du vill ha mer information,
070-880 27 13,
laurina.@qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Senaste undersökningen

Läs gärna de senaste rapporterna.

Läs mer på Jobbhälsoindex

Undersökningen är ett samarbete med Jobbhälsoindex. Mer information och rapporter finns på deras webbplats.

980000

Knappt en miljon anställda känner psykiskt obehag av att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare.


57

Bäst mår de anställda i finans-, bank-, försäkrings-branscherna. 57% av medarbetarna känner inget psykiskt obehag av jobbet här.


25000

Anställda med en månadslön upp till 25 000 kr känner oftare psykiskt obehag inför jobbet än de med högre lön.


22

22% av de yngre cheferna (yngre än 30 år) tycker inte att deras åsikter respekteras på jobbet.


81

81% av äldre chefer (över 55 år) tycker att deras arbete är meningsfullt.