• Den turbulenta bostadsmarknaden har lett till en större spridning i kundnöjdhet bland både de som köpt och sålt en bostad.

    branschmätning fastighetsmäklare
  • branschmätning fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

2018 är bostadsintressenterna mindre nöjda med fastighetsmäklarna visar vår senaste branschundersökning. Den turbulenta bostadsmarknaden har lett till en större spridning i kundnöjdheten bland både de som köpt och sålt en bostad under det senaste året.

Resultat av senaste mätningen våren 2018

Tidigare har det inte varit någon större skillnad mellan de olika mäklarna, men nytt för i år är att undersökningen visar en stort spann i kundnöjdhet. Att känna förtroende och trygghet i fastighetsaffären är i särklass den viktigaste dimensionen för fastighetskunderna, en bild som förstärkts av en marknad i förändring och nu blivit ännu viktigare. Samtliga mäklare utom Skandiamäklarna får sämre betyg 2018 jämfört med 2017.

Kunderna är nöjdare utanför storstäderna

En tredjedel av kunderna tycker att det är för stor skillnad mellan utgångspris och slutpris, vilket är en stor källa till missnöje, särskilt i storstäderna. Storstäderna har också en större andel mycket missnöjda kunder generellt.

Priset mindre viktigt i år

Kunderna har numera andra krav på sin mäklare än att ”bara” sälja bostaden till bästa möjliga pris. Mest efterfrågat är tydlig information och tips och råd kring allt från styling till skattedeklaration. Är man inte nöjd med mäklaren så faller hela upplevelsen kring fastighetsaffären.

Kunskap ger nöjdhet

I 2018 års studie har ett antal frågor ställts kring amorteringskravet som trädde i kraft den 1 mars 2018. Nästan 7 av 10 upplever att de har tillräckliga kunskaper om det nya kravet. Av de som inte upplever sig ha tillräckliga kunskaper har 2 av 10 svarat att de önskar få information av sin mäklare och 4 av 10 från sin bank. Resterande har svarat att det ligger på köparen att själv införskaffa information.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs under maj varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Så vill kunderna få mer information om de nya amorteringskraven

2 av 10 vill få information av sin mäklare
0%
4 av 10 vill få information från sin bank
0%
4 av 10 vill skaffa information själva.
0%

Yngre köpare gillar digitala visningar

58%

58 procent av yngre köpare uppger att
de gärna ser en visning av bostaden i
VR/360-tjänst

29%

29 procent av yngre köpare kan tänka sig göra en affär utan att ha sett bostaden på riktigt.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna
Johan Parmler om du vill
ha mer information.
+46 73 151 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste rapporterna

Läs gärna vår sammanfattning
om de senaste kundundersökningen
i fastighetsbranschen.

66,1

SKI Fastighetsbranschen 2018. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.