• Nära kundkontakt ger nöjda kunder.

    branschmätning bemanning
  • branschmätning bemanning

Bemanningsbranschen

Sedan år 2007 har Svenskt Kvalitetsindex undersökt hur nöjda kunderna är med bemanningsföretagen. Förväntningarna på bemanningsbolagen har minskat något på senare år. Kunderna anser – inte helt överraskande – att den stora positiva effekten är ökad flexibilitet. Många företag anger att de ökat sin produktivitet genom att använda bemanningstjänster.

Resultat av senaste undersökningen sommaren 2018

Bemanningsbranschen har i stort sett samma kundnöjdhet som i fjol, 68,5 förra året och 68,0 i årets mätning. Skillnaden mellan de olika aktörerna är ovanligt liten i år.

Det viktigaste för att ha nöjda kunder i bemanningsbranschen är att ha bra och tydliga processer och hålla kunderna i loopen under själva inhyrnings- och rekryteringsprocessen.

Bemanningsbranschen bidrar till ökad produktivitet

Bemanningsbranschen har kunder med extremt höga förväntningar. De senaste åren har förväntningarna dock sjunkit markant.

Ett antal frågor tar också sikte på effekten av att använda bemanningstjänster. Inte helt överraskande ligger den stora positiva effekten i ökad flexibilitet, många företag anger att de ökat sin produktivitet genom att använda bemanningstjänster.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs i april och maj varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Några siffror

8 av 10 använder bemanningstjänster som ett komplement till att anställa egen pesonal
0%
7 av 10 använder bemanningstjänster för att bli mer flexibla och klara av konjunkturtoppar.
0%
4 av 10 använder bemanningstjänster istället för att anställa egen personal.
0%
Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna VD
Johan Parmler om du vill
ha mer information.
0731-51 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste rapporterna

Läs gärna vår sammanfattning
om den senaste kundundersökningen
i bemanningsbranschen.

68,0

SKI Bemanningsbranschen 2018. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.