• Branschen har hållit en jämn nivå på kundnöjdhet i över ett decennium

    branschmätning bemanning
  • branschmätning bemanning

Bemanningsbranschen

Sedan år 2007 har Svenskt Kvalitetsindex undersökt hur nöjda kunderna är med bemanningsföretagen. Bemanningsbranschen har relativt högt förtroende och har hållit en jämn nivå på sin kundnöjdhet i över ett decennium, till skillnad från många andra branscher som Svenskt Kvalitetsindex mäter.

Resultat av senaste undersökningen våren 2019

I år har bemanningsbranschen lyckats öka sin kundnöjdhet med 1,3 enheter och landar på kundnöjdhetsindex 69,3. Undersökningen omfattar förutom rena bemanningstjänster även personaluthyrning och rekrytering.

69,3 i kundnöjdhet är fortfarande något högre än Sverigesnittet i alla branscher Svenskt Kvalitetsindex mäter, som var 67,3 förra året. 

Liten spridning mellan bolagen

Bäst ut kommer Academic Work, med en kundnöjdhet på 70,4, tätt följd av de mindre aktörerna i gruppen övrigt med index 70,0.

SKI Bemanning 2019 per bolag

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomförs i april och maj varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Några siffror om bemanningsbranschen 2019

5 av 10 anser att bemanningsbolaget uppvisar ett etiskt förhållningssätt mot sin personal, ex. följer kollektivavtal, respekterar individen, ger korrekt information om aktuella tjänster, motverkar diskriminering etc.
0%
7 av 10 anser att bemanningsbolaget arbetar med jämställdhet och mångfald.
0%
1 av 10 anser att bemanningsbolaget kommunicerar bra kring hur de arbetar med hållbar utveckling.
0%
7 av 10 anser att deras krav kring hållbarhet kommer att öka i framtiden.
0%
Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna
Johan Parmler om du vill
ha mer information.
0731-51 75 98
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste rapporterna

Läs gärna vår sammanfattning
om den senaste kundundersökningen
i bemanningsbranschen.

69,3

SKI Bemanningsbranschen 2019. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.