• Tandläkarna har de allra nöjdaste kunderna.

Tandvård

Svenskt Kvalitetsindex har undersökt tandvården sedan länge och detta är den bransch med de nöjdaste kunderna. Så är det också i årets mätning. Men vi ser också att gapet mellan aktörerna fortsätter att öka. Privattandvården ligger kvar på samma höga nivåer som tidigare år, men för Folktandvården noteras en fortsatt nedgång.

Resultatet av senaste mätningen våren 2018

2018 ligger index för privattandläkarna på fortsatt mycket höga 85,4. Folktandvården får ett index på 71,6, vilket är ett bra betyg jämfört med många andra branscher, men trenden har varit negativ sedan 2015. Den kraftiga nedgången kan till stor del förklaras av att kunderna upplever att service, tillgänglighet och bemötande blivit sämre. Med service menar vi här tillgänglighet till tandvård samt bemötande och engagemang från personalen.

Valet av tandläkare

En skillnad mellan Folktandvården och privata tandläkare är kring frågan varför kunderna har valt just sin tandvårdsklinik. Deltagarna i studien anger att de som går till privat tandvård i störst utsträckning väljer sin tandläkare på rekommendation, medan Folktandvårdens kunder väljer en tandläkare i sitt närområde.

Prisvärdhet viktigare än tidigare

Image är fortfarande den faktor som har störst påverkan på kundnöjdheten för tandvården. Prisvärdheten har samtidigt en högre påverkan än tidigare år.

Kunderna inom den privata tandvården har ett mycket högt förtroende för sin tandvårdsklinik. Hela 96 procent har förtroende för sin privattandläkare, medan motsvarande siffra för Folktandvården är 85 procent. Samma mönster återkommer när kunderna svarar på vilket förtroende de känner för tandläkarens rekommendationer och om de känner sig trygga med behandlingen.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

Intervjuerna genomförs under mars varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Stort förtroende för tandvården

85% har förtroende för folktandvården.
0%
96% har förtroende för den privata tandvården.
0%

vill du veta mer

Kontakta gärna
Laurina Qvarnström om du vill
ha mer information.
+46 70 880 27 13
laurina.qvarnstrom@kvalitetsindex.se

Senaste kundundersökningen

Läs gärna våra sammanfattning
om den senaste kundundersökningen
av tandläkare i Sverige.

78,5

Tandvården 2018. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.