• Gemensamt för alla aktörer är att image är en viktig faktor.
    Särskilt frågan kring samhällsansvar växer.

    kontakta SKI
  • kontakta SKI

Revisionsbranschen

Sedan år 2007 har vi undersökt företagstjänster inom både bemanningsföretag och revisionsbolag. Jämfört med andra branscher så är kundernas förväntningar på leverantörerna i denna kategori väldigt höga.

Resultatet av senaste mätningen våren 2018

Under alla år har kunderna haft höga förväntningar på sina revisionsbolag. Alla revisionsbolag får lägre betyg 2018 jämfört med 2017, men nedgångarna varierar i storlek.

Frågan kring samhällsansvar växer

En stor skillnad i år jämfört med tidigare är att skillnaden i kundnöjdhet mellan aktörerna är större än tidigare. Det är också större skillnad mellan vad som gör respektive aktör nöjdare och lojalare. Några gemensamma nämnare kan dock identifieras.

  1. Bolagen med lägre kundbetyg har kunder som uppger att prisvärdhet är en stark drivkraft. Bland de revisionsbolag som kommer bättre ut så drivs kunderna mer av själva leveransen och den service de erhåller.
  2. Gemensamt för alla aktörer är att image är en viktig faktor. Där ser vi särskilt hur frågan kring samhällsansvar växer.

Den stora utmaningen

Majoriteten av kunderna till revisionsbolagen instämmer till stor del att det bolag man använder idag även kommer täcka behovet av framtida tjänster. Det gäller både revision och råd- givningstjänster, vilket är en viktig signal för branschen. De stora utmaningen ligger dock i frågan kring engagemanget i kundernas verksamhet och framgång.

Mindre aktörer hänger inte med

En tydlig trend under förra året oavsett bransch var att mindre aktörer generellt fick bra betyg av sina kunder. Så även i revisionsbranschen där de mindre aktörerna länge haft någon av topplaceringarna. Men i årets undersökning minskar kundnöjdheten mest i den här gruppen. Det är också tydligt att vad gäller att täcka framtida behov så har dessa aktörer svårt att hänga med.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna genomfördes under april 2018. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Johan Parmler

vill du veta mer

Kontakta gärna vd Johan Parmler om du vill ha mer information,
073-151 75 98,
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Senaste branschundersökningen

Läs gärna våra sammanfattningar
om de senaste kundundersökningar av revisionsbranschen.

72,2

SKI Revisionsbranschen 2018. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.