• Punktlighet - viktigt för alla transportbolag.

    branschmätning persontransport
  • Persontransport

Persontransport

Transportbranschen, med inriktning på persontransport så som flyg, tåg och buss, är en bransch som har ingått i våra årliga branschmätningar sedan år 2004. Precis som vid tidigare års undersökningar tar de mest nöjda resenärerna bussen, men skillnaden minskar mellan flyg, tåg och buss.

Resultat av senaste mätningen våren 2018

Tidigare har det varit stor spridning mellan hur nöjda kunderna är med transportbolagen. I år är trenden snarare den motsatta. Bland flygbolagen så är det exempelvis oerhört jämt mellan BRA, SAS och Norwegian och skillnaden mellan MTR Express och SJ är fortsatt stor men gapet har minskat. Nettbuss med sina varumärken Nettbuss Bus4You och Nettbuss Express får än en gång bäst betyg bland alla aktörer i mätningen.

Kunder värdesätter miljötänk

Att resa med SJ associeras bland många kunder som miljövänligt. Nästan 3 av 10 kunder uppger att de reser med SJ på grund av miljöskäl – vilket är överlägset högre än övriga aktörer i branschen. Att ta ansvar för en hållbar social och miljömässig utveckling är en allt viktigare fråga bland kunderna. Här sticker Nettbuss båda varumärken ut positivt bland bussbolagen, medan BRA på flygsidan får ett relativt högt betyg.

Hanteringen av förseningar får inte godkänt

När man studerar transportbranschen är det svårt att inte se problemet med förseningar. Mer än var ärde kund har upplevt förseningar under det senaste året. De höga andelarna gör att hanteringen av förseningarna blir mycket viktig. Här ser vi att alla aktörer brister i år och får ett stort icke-godkänt av sina kunder.

Den digitala utvecklingen leder till minskat resande

Tjänsteresenären är något mindre nöjda än privatresenären, trots att de åker mer frekvent vilket oftast har en positiv inverkan på kundnöjdheten. Bland tjänsteresenären är yg det mest populära resealternativ följt av tåg. En tredjedel av tjänsteresenärerna tror att den digitala utvecklingen kommer att bidra till att de reser mindre i tjänsten.

SÅ HÄR GÅR BRANSCHMÄTNINGEN TILL

De större aktörerna ingår alltid i mätningen medan mindre aktörer fångas upp genom kundurval. Intervjuerna görs i april och maj varje år. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan  levereras som en omfattande ppt till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat tydlig information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

vill du veta mer

Kontakta gärna projektledare
Kristine Nordström om du vill
ha mer information.
+46 70 33 986 99
kristine.nordstrom@kvalitetsindex.se

Senaste rapporterna

Läs gärna våra sammanfattningar
om de senaste kundundersökningarna
i persontransportbranschen.

69,6

SKI Persontransport 2018. Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna.