Streamingtjänster

I samband med Svenskt Kvalitetsindex studier kring digital-tv ställs även frågor kring hur nöjd man är med sina streamingtjänster.

Strömmad tv gillas mest

Svenskt Kvalitetsindex genomför för andra året i rad en kundundersökning av både digital-tv och strömmad tv. Strömmad tv får generellt högre betyg av kunderna än digital-tv som tv-tjänst. Upp emot hälften av tv-tittarna upplever att strömmad tv är en fullgod ersättare till
traditionell tv, men tittar ändå lika mycket på båda tv-tjänsterna. Mest nöjda och benägna att rekommendera sin leverantör är de kunder som upplever att de blir premierade för sin lojalitet.

För mer information om branschmätningar av streamingtjänster, kontakta Johan Parmler.

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig