Streamingtjänster

I samband med Svenskt Kvalitetsindex studier kring digital-tv ställs även frågor kring hur nöjd man är med sina streamingtjänster.

Äldre och yngre väljer streaming framför TV 

Svenskt Kvalitetsindex enbranschstudie kring streamingtjänster visar att alla aktörer får godkända betyg när det gäller tekniken, det vill säga bildkvalitet och stabilitet. HBO:s leverans av innehåll uppskattas mest. Mer än hälften av kunderna tycker att streamingtjänster är en fullgod ersättare till traditionell TV, särskilt de äldsta och yngsta tittarna.

För mer information om branschmätningar av streamingtjänster, kontakta Johan Parmler.

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig