Persontransport

Transportbranschen, med inriktning på persontransport så som flyg, tåg och buss, är en bransch som har ingått i våra årliga branschmätningar sedan år 2004. Planer finns på att utöka denna studie till att även omfatta färjetrafik

Insikt från den senaste branschmätningen av persontransport

Kunderna är mycket nöjda med busstransporten. Den upplevs både som prisvärd och punktlig, medan den spårbundna trafiken däremot haft ett mycket sämre anseende hos resenärerna de senaste åren.

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i er bransch? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur undersöks persontransportbranschen?

Undersökningen av persontransport utförs årligen under maj månad, vilket är nytt sedan år 2016. Branschens större aktörer är alltid en del av den nationella mätningen medan de mindre aktörerna ansöker om att få vara med. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer tillsammans med oss på Svenskt Kvalitetsindex och branschens faktiska kunder. Det övergripande resultatet av kundnöjdheten publiceras alltid offentligt.

Detta mäter vi inom persontransportbranschen:

  •  Buss för privatresenärer
  •  Tåg för privatresenärer
  • Flyg för privatresenärer

Undersökningarna inom persontransport ger svar på:

  • Hur ni skapar bättre valuta för era kunders pengar
  • Hur ni får kunderna att välja er istället för en konkurrent
  • Hur ni står er jämfört med era konkurrenter i kundresan

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Johan Parmler som är ansvarig för frågor kring persontransportbranschen. Kontakta Johan Parmler om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig