Försäkring

Vi har mätt kundnöjdheten inom försäkringsbranschen sedan 1989. För sakförsäkringar är upplevelsen vid skadehantering en viktig del av hur kunderna värderar ett försäkringsbolag. Vi har därför även genomfört ett antal fördjupningar inom området.

Läs vårt rapportsammandrag

Insikt från den senaste branschmätningen

Svenskt Kvalitetsindex branschstudier visar att de svenska kunderna generellt är nöjdare i år än i fjol. Detta gäller även för försäkringsbranschen. 2018 får branschen ett betyg på 69,2 i nöjdhet på skalan 0-100, vilket får betraktas som ett bra betyg och är betydligt bättre än exempelvis både bank- och telekombranschen.

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i er bransch? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur undersöks försäkringsbranschen?

Mätningen av försäkring visar på branschens kundnöjdhet och utförs genom telefonintervjuer under september och oktober varje år. Branschens större aktörer ingår alltid i undersökningen, medan mindre aktörer ansöker om att vara med. Resultatet av undersökningen publiceras sedan offentligt.

Detta mäter vi inom försäkring:

  • Sakförsäkring för privat- och företagskunder.
  • Livförsäkring för privat- och företagskunder (tjänstepension).
  • Bilförsäkring för privatkunder.
  • Försäkringsförmedlare för företagskunder.

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Johan Parmler som är ansvarig för frågor kring försäkringsbranschen. Kontakta Johan Parmler om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig