Företagstjänster

Sedan år 2007 har vi undersökt företagstjänster inom både bemanningsföretag och revisionsbolag. Jämfört med andra branscher så är kundernas förväntningar på leverantörerna i denna kategori väldigt höga – ändå lyckas både bemanningsföretagen och revisionsbolagen motsvara kundernas förväntningar.

Insikt från den senaste branschmätningen

Kunderna kräver mer än revisionsbolagen levererar, visar den senaste undersökningen. De senaste åren har revisionsbranschen varit en av de branscher som legat på mycket höga kundnöjdhetsvärden i Svenskt Kvalitetsindex mätningar. Nu ser vi att kundkraven ökar även den här branschen. Bland annat ökar kraven på samhällsansvar och image blir en allt viktigare faktor. Faktum är att alla aktörer får lägre betyg i år jämfört med i fjol, även om nedgångarna varierar i storlek.

Svenskt Kvalitetsindex årliga branschmätning av bemanningsbranschen visar återigen hur viktig en nära kontakt med kunderna är. För branschen som helhet är kundnöjdheten i samma nivå som i fjol. Skillnaden mellan de olika aktörerna är ovanligt liten. Kundernas förväntningar på bemanningsbolagen har minskat från tidigare skyhöga nivåer. Bemanningsbranschen har i stort sett samma kundnöjdhet som i fjol, 68,5 förra året och 68,0 i årets mätning. Skillnaden mellan de olika aktörerna är ovanligt liten i år. 

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i er bransch? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur genomförs kundundersökningen av företagstjänster inom bemanning och revision?

Mätperioden för bemanningsföretag och revisionsbolag sträcker sig under maj månad, varje år. Större aktörer är alltid en del av den nationella mätningen medan de mindre aktörerna ansöker om att få vara med. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer med leverantörernas faktiska kunder och resultatet presenteras i en offentlig rapport.

Detta mäter vi inom företagstjänstebranschen:

  • Uthyrning och rekrytering för bemanningsföretag
  • Revision och konsulttjänster för revisionsbolag

Kundundersökningarna inom företagstjänster ger svar på:

  • Hur ni möter förväntningarna som kunderna på just er.
  • Hur ni påverkar kundupplevelsen.
  • Hur era kunder kan bli ambassadörer för er verksamhet.

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Johan Parmler som är ansvarig för frågor kring företagstjänst-branschen. Kontakta Johan Parmler om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig