Företagstjänster

Sedan år 2007 har vi undersökt företagstjänster inom både bemanningsföretag och revisionsbolag. Jämfört med andra branscher så är kundernas förväntningar på leverantörerna i denna kategori väldigt höga – ändå lyckas både bemanningsföretagen och revisionsbolagen motsvara kundernas förväntningar, som med åren tycks känna sig allt mer nöjda.

Insikt från den senaste branschmätningen

Branschen har fått en större förståelse för sina kunders verksamheter. Det ser vi bland annat genom att kunderna till bemanningsföretag oftare känner att de personer de rekryterar redan har förståelse och kunskap om den verksamhet de ska jobba för, vilket då har kommunicerats tydligt från bemanningsföretagen. Även revisionsbolagen har fått en mer övergripande förståelse för de verksamheter de säljer sina tjänster till.

Sedan revisionsplikten upphörde år 2005, har revisionsbolagen utvecklat sina tjänster och gått mot att bli konsulter åt företag och inte endast vara ansvariga för företagens ekonomi så som tidigare. Det har medfört en positiv upplevelse som varit med och bidragit till att revisionsbolagen nu är en de branscher med störst kundnöjdhet enligt våra mätningar.

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i er bransch? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur genomförs kundundersökningen av företagstjänster inom bemanning och revision?

Mätperioden för bemanningsföretag och revisionsbolag sträcker sig under maj månad, varje år. Större aktörer är alltid en del av den nationella mätningen medan de mindre aktörerna ansöker om att få vara med. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer med leverantörernas faktiska kunder och resultatet presenteras i en offentlig rapport.

Detta mäter vi inom företagstjänstebranschen:

  • Uthyrning och rekrytering för bemanningsföretag
  • Revision och konsulttjänster för revisionsbolag

Kundundersökningarna inom företagstjänster ger svar på:

  • Hur ni möter förväntningarna som kunderna på just er.
  • Hur ni påverkar kundupplevelsen.
  • Hur era kunder kan bli ambassadörer för er verksamhet.

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Johan Parmler som är ansvarig för frågor kring företagstjänst-branschen. Kontakta Johan Parmler om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Johan Parmler
VD
+46 73 151 75 98
+46 831 53 00
johan.parmler@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig