Bank och finans

1989 började vi tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm mäta kundnöjdheten inom bank- och finansbranschen. Sedan dess har vi årligen följt, mätt och analyserat kundernas respons på förändringar som nedläggning av kontor, inträde av nischaktörer och nu digitaliseringens effekter. Undersökningarna är övergripande för bank, sparande, privatlån och bolån.

Beställ er branschrapport eller föredrag

Vill ni veta mer om drivkrafterna bakom kundnöjdheten i bank- och finansbranschen? Vi erbjuder fördjupande rapporter som ger er insikter och oberoende beslutsunderlag till ert utvecklingsarbete inom kundnöjdhet.

Vi föreläser också regelbundet för ledningsgrupper om kundnöjdhet, och delar med oss av resultat, insikter och den senaste forskningen inom området.

Vill du beställa en fördjupande branschrapport eller boka en föreläsning om kundnöjdhet, fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Hur undersöks bank- och finansbranschen?

Mindre aktörer fångas upp genom kundurval, medan de större aktörerna alltid ingår i mätningen. Fullservicebanker undersöks från augusti till september, medan specifika produktundersökningar inom sparande och lån, genomförs mellan oktober och november. Vi på Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras offentligt.

Detta mäter vi inom bank- och finans:

  • Helhetsupplevelsen av banker för privat- och företagskunder.
  • Sparande i värdepapper för privatkunder.
  • Privatlån för privatkunder.
  • Bo- och fastighetslån för privat- och företagskunder.

Undersökningarna inom bank och finans ger svar på:

  • Hur ni bygger förtroende i bankbranschen.
  • Hur kunder vill göra affärer med sina banker idag.
  • Om den mänskliga kontakten är viktig för era kunder.

Från Svenskt Kvalitetsindex är det Kristine Nordström som är ansvarig för frågor kring bank- och finansbranschen. Kontakta Kristine om er verksamhet vill bli representerad i nästa mätning.

Kristine Nordström
Projektledare
+46 70 339 86 99
+46 831 53 00
kristine.nordstrom@kvalitetsindex.se

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig