Branschmätningar

En bransch är ett samlingsbegrepp för företag och organisationer som driver likartad verksamhet. Om ni ska ha de nöjdaste kunderna och medarbetarna i er bransch så måste insikterna levereras i förhållande till era konkurrenters prestationer. Därför har vi blivit bäst på att ge verksamheter en heltäckande branschöversikt. Vår branschöversikt är eftertraktad eftersom vi kan svara på hur relationen till ditt varumärke ser ut i förhållande till andra varumärken i samma bransch. Vi ger er nyckeln till kunders och medarbetares inställning till ert varumärke. Med kontinuerliga rapporter från oss kan ni metodiskt förbättra och stimulera er relation till kunder och medarbetare – för deras lojalitet är er väg till bättre lönsamhet.

forsakring

Försäkring

Försäkring

Vi har undersökt försäkringsbranschen sedan vår start, 1989. Undersökningarna omfattar områden som sakförsäkring, livförsäkring och tjänstepension. Sedan några år tillbaka undersöker vi också försäkringsförmedlare.

Senaste rapportsammandrag - Försäkring 2015

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

bank

Bank

Bank

Vi har gjort undersökningar inom bank och finans sedan 1989. Undersökningarna är övergripande för bank, sparande, konsumtionslån och bolån.

Senaste rapportsammandrag - Bank 2015

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

telecom

Streamingtjänster

Vill du veta mer?

Skriv i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

telecom

Telekom

Telekom

Telekombranschen har vi undersökt sedan 1989. Undersökningarna omfattar områden som mobiloperatörer, bredband, telefoni, Digital-TV och streaming-tjänster.

Senaste rapportsammandrag - Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

energi

Energi

Energi

Mätningar inom energibranschen har vi gjort sedan 2004. Undersökningarna omfattar områden som elhandel, elnät, fjärrvärme, privatmarknad och företagsmarknad.

Senaste rapportsammandrag - Energi 2015

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

logistik-transport

Transport

Transport

Vi har gjort undersökningar inom transportbranschen sedan 2003. Undersökningarna omfattar områden som bussbolag, flygbolag och tågbolag.

Senaste rapportsammandrag - Persontransport 2016

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

samhallsservice

Samhällstjänster

Samhällstjänster

Våra övergripande och rikstäckande mätningar inom samhällstjänster undersöker upplevelsen av myndigheter, kommuner och landsting i Sverige. Vi undersöker även nöjdhet och förtroende för enskilda verksamheter, så som skolor, vårdkliniker och boenden.

Senaste rapportsammandrag - Samhällsservice 2015

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

Logo

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

Vi har gjort undersökningar inom fastighet- och mäklarbranschen sedan 2007. Undersökningarna inkluderar både säljare och köpare av fastigheter.

Senaste rapportsammandrag - Fastighetsmäklare 2015

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

foretagstjanster

Företagstjänster

Företagstjänster

Sedan 2007 har vi gjort undersökningar som täcker revisionsbolag, bemanningsföretag och utvalda konsulttjänster.

Senaste rapportsammandrag - Företagstjänster 2016

Vill du veta mer?

Skriv in dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

bank

Lån och Sparande

Vill du veta mer?

Skriv i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

SKI Insights 2015

SKI Insights 2015

Vill du veta mer?

Skriv i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig

Svenskt Kvalitetsindex | Box 3353, 103 67 Stockholm | Telefon 08-31 53 00 | info@kvalitetsindex.se