Inlägg av Karin Cars

Svenskarna älskar sin tandvård

Svenskarna är fortsatt fantastiskt nöjda med sina tandläkare visar vår nya mätning av tandvården i Sverige. Folktandvården har förbättrat sig efter de senaste årens negativa trend, medan den privata tandvården backar något. Gapet mellan privat och offentlig tandvård minskar.