Inlägg av Karin Cars

Redovisningstjänster får fina siffror

Svenskt Kvalitetsindex har för första gången genomfört en kundnöjdhetsstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet visar att hela branschen får mycket höga betyg av sina kunder. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

Svenskt Kvalitetsindex förstärker med Ulrika Berner

Svenskt Kvalitetsindex har stor efterfrågan på sina tjänster och har anställt Ulrika Berner som ny projektledare. Ulrika Berner kommer närmast från SMHIs affärsverksamhet.
– Svenskt Kvalitetsindex levererar insikter som bygger på vetenskap och syftar till att bidra till en mer hållbar framtid, som det känns bra att vara en del av, säger Ulrika Berner.
Ulrika Berner kommer att förstärka teamet som rådgivare och projektledare för energibranschen.