Svenskt Kvalitetsindex undersöker:

 • Kunders nöjdhet och lojalitet
 • Medarbetarens engagemang och upplevelse
 • Ledningsgruppens samstämmighet och effektivitet

Aktuellt

SKI i media

  Bank

  Läs om våra senaste resultat från 2016

  Mobiloperatörer

  Läs om våra senaste resultat från 2016

  Energi

  Läs om våra senaste resultat från 2016

  SKI om Energi 2016

  Årets resultat är äntligen här, läs om dem nedan. Se även filmen där Laurina Qvarnström berättar om kundnöjdheten i energibranschen.

  Läs mer

  Vi erbjuder

  Kundundersökningar

  Nöjda kunder bygger en framgångsrik organisation. Men vad är det som gör era kunder nöjda? Få faktabaserat underlag att bygga er kundrelation på.

  • Få ett faktiskt kundperspektiv
  • Drivkrafter
  • Konkurrensanalys
  Detta kan vi hjälpa er med

  Medarbetarundersökningar

  En verksamhets viktigaste tillgång är dess medarbetare. Hur upplevs er företagskultur? Lyft varje enskild medarbetares röst och skapa en välmående organisation.

  Hur går en medarbetarundersökning till?

  Management Index

  En effektiv ledningsgrupp är samstämmig. Men hur är den interna upplevelsen av era verksamhetsmål? Säkra en gemensam riktning mot ett bättre

  Läs mer om Management Index

  Svenskt Kvalitetsindex

  Vi på Svenskt Kvalitetsindex, SKI, tar er verksamhet framåt genom att studera sambandet
  mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare, en samstämmig ledningsgrupp och ert företags
  lönsamhet. Det har vi gjort sedan 1989. Undersökningarna ger er underlag till att metodiskt
  kunna stimulera relationen till era kunder och medarbetare.

  Våra undersökningar av bland annat NKI (Nöjd-Kund-Index) och NMI (Nöjd-Medarbetar-Index)
  resulterar i dokumenterade studier av er verksamhet. Ni får detaljerad kännedom om vilken
  position ni har i förhållande till andra aktörer i er bransch. Vi på SKI gör företag och
  organisationer konkurrenskraftiga, genom att använda kundernas och medarbetarnas
  röster som ett mått för kvalitet.

  Läs mer om Svenskt Kvalitetsindex

  Har du blivit kontaktad av oss?

  – Då är det för att vi vill höra din åsikt om ett specifikt företag eller organisation. Vi på
  Svenskt Kvalitetsindex gör undersökningar där vi ger dig inflytande, genom att
  verksamheter får vetskap om dina upplevelser.

  Varför ska jag delta i en undersökning?

  Vill du ha hjälp med en undersökning?

  Ange din e-post så kontaktar vi dig