Svenskt Kvalitetsindex undersöker:

  • Kunders nöjdhet och lojalitet
  • Medarbetarens engagemang och upplevelse
  • Ledningsgruppens samstämmighet och effektivitet

Aktuellt

  • Från vår senaste forskning - Kundnöjdhet lönar sig.
  • Se årets publiceringsplan

Försäkring

Läs det senaste

Vi erbjuder

Kundundersökningar

Nöjda kunder bygger en framgångsrik organisation. Men vad är det som gör era kunder nöjda? Få faktabaserat underlag att bygga er kundrelation på.

  • Få ett faktiskt kundperspektiv
  • Drivkrafter
  • Konkurrensanalys
Hur går en kundundersökning till?

Medarbetarundersökningar

En verksamhets viktigaste tillgång är dess medarbetare. Hur upplevs er företagskultur? Lyft varje enskild medarbetares röst och skapa en välmående organisation.

Hur går en medarbetarundersökning till?

Management Index

En effektiv ledningsgrupp är samstämmig. Men hur är den interna upplevelsen av era verksamhetsmål? Säkra en gemensam riktning mot ett bättre

Läs mer om Management Index

Svenskt Kvalitetsindex

Vi på Svenskt Kvalitetsindex, SKI, tar er verksamhet framåt genom att studera sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare, en samstämmig ledningsgrupp och ert företags lönsamhet. Det har vi gjort sedan 1989. Undersökningarna ger er underlag till att metodiskt kunna stimulera relationen till era kunder och medarbetare.

Våra undersökningar av bland annat NKI (Nöjd-Kund-Index) och NMI (Nöjd-Medarbetar-Index) resulterar i dokumenterade studier av er verksamhet. Ni får detaljerad kännedom om vilken position ni har i förhållande till andra aktörer i er bransch. Vi på SKI gör företag och organisationer konkurrenskraftiga, genom att använda kundernas och medarbetarnas röster som ett mått för kvalitet.

Läs mer om Svenskt Kvalitetsindex

Har du blivit kontaktad av oss?

– Då är det för att vi vill höra din åsikt om ett specifikt företag eller organisation. Vi på Svenskt Kvalitetsindex gör undersökningar där vi ger dig inflytande, genom att verksamheter får vetskap om dina upplevelser.

Varför ska jag delta i en undersökning?

Vill du ha hjälp med en undersökning?

Ange din e-post så kontaktar vi dig