Svenskt Kvalitetsindex.
insikter som tar verksamheter framåt.

Lojal

Kundstudie

Våra kundundersökningar synliggör vad som gör kunder nöjda och lojala. Genom att dra nytta av och få förståelse för hur kunderna agerar får du ett faktaunderlag som för ditt affärsstrategiska arbete framåt. Våra specialister hjälper dig även med förslag till konkreta åtgärder som stärker kundupplevelsen.

Insikt

Medarbetarstudie

Din organisation bedöms av befintliga och potentiella medarbetare. De delar med sig av sina upplevelser och skapar bilden av hur attraktiv ni är som arbetsgivare. Med en medarbetarundersökning får du insikt i deras upplevelser och kan agera på dem. I allt från organisation, ledarskap till synen på varumärket.

Drivkraft

Varumärkesundersökning

Varumärket byggs av kundupplevelser och bilden medarbetarna förmedlar. När varumärket förankras i alla led, förmedlas konsekvent och kopplar mot emotionella drivkrafter stärks genomslaget på marknaden. Vår undersökning ger dig ett starkt underlag med analyser i varumärkets alla dimensioner.

Nya insikter den 15 maj

I år firar Svenskt Kvalitetsindex 30 år och det gör vi givetvis bäst genom att bjuda våra kunder och intressenter till en dag fyllt med nya insikter. Med avstamp i tre decenniers studier blickar vi framåt och har bjudit in några av våra mest framgångsrika kunder att berätta om sitt arbete. Dagen avslutas med överraskande forskning om HR-strategier som utmärker företag med högst tillväxt och lönsamhet.

Energibranschen

Den stora utmaningen

Den 19 juni 2018 fastslog riksdagen att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040, genom att bifalla propositionen ”Energipolitikens inriktning”. Sveriges energimarknad står därmed inför sin största utmaning någonsin.

Kommande evenemang

På Svenskt Kvalitetsindex har vi en mängd kunskap som vi gärna delar med oss av. Här ser du aktuella seminarier vi medverkar på eller arrangerar själva.

28

mar

Webinar: Den stora utmaningen

År 2040 skall Sverige vara 100% förnybart vilket innebär att energimarknaden står inför sin största utmaning någonsin. Vi har kartlagt vad som kan få dagens energikonsumenter att själva producera el, lagra energi samt att bli efterfrågeflexibla. Har pengar, normer eller miljöengagemang störst betydelse? Per Grenert på Svenskt Kvalitetsindex presenterar resultaten. Mer information och anmälan.

12

apr

Lunch&Learn: Textanalys

Vår vd och chefsanalytiker Johan Parmler och analytiker Love Westin går igenom våra senaste verktyg för att analysera de textmassor som finns både i öppna enkätsvar, sociala medier och andra källor både genom visualisering och sambandsanalyser. Mer information och anmälan.

15

maj

30 år av insikter

I år firar Svenskt Kvalitetsindex 30 år och det gör vi givetvis bäst genom att bjuda våra kunder och intressenter till en dag fyllt med nya insikter. Med avstamp i tre decenniers studier blickar vi framåt och har bjudit in några av våra mest framgångsrika kunder att berätta om sitt arbete. Dagen avslutas med överraskande forskning om HR-strategier som utmärker företag med högst tillväxt och lönsamhet. Varmt välkommen! Mer information och anmälan.

22

maj

Servicedeskforum 2019

Vd Johan Parmler trendspaning på en konferens om servicedesk och  support på temat ”Den ljusa och mörka sidan av digitalisering inom service – möjligheter och utmaningar.” Mer info.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av en undersökning, workshop eller behöver hjälp med analys- och databearbetning?
Hör av dig så återkommer vi.

Har du blivit kontaktad av oss?

Då är det för att vi vill höra din åsikt om ett specifikt företag eller organisation. Vi på Svenskt Kvalitetsindex gör undersökningar där vi ger dig inflytande genom att verksamheter får vetskap om dina upplevelser.