Hos oss får du insikter om:

 • Kunders nöjdhet och lojalitet
 • Medarbetarens engagemang och upplevelse
 • Ledningsgruppens samstämmighet och effektivitet

Välkommen till Svenskt Kvalitetsindex

Vi vet att hög kundnöjdhet och lojalitet är resultatet av ett systematiskt, långsiktigt
och uthålligt arbete. I över tjugofem år har vi hjälpt företag och organisationer stärka
sin konkurrenskraft genom att använda kundens röst som ett mått på kvalitet.

Vi levererar insikter till företag och organisationer som aktivt arbetar för en ökad
kundnöjdhet, och som söker vägledning i samband med affärsstrategiska beslut.
Vår metod är väl beprövad. Sedan 1989 har vi tillsammans med Handelshögskolan i Stock-
holm studerat sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företags lönsamhet.

Läs mer om oss

SKI Branschmätningar visar hur ni står er i konkurrensen

Vi vet vad som driver kunder att bli och förbli kunder. Sedan slutet av 1980-talet genomför vi oberoende mätningar av kundnöjdheten inom olika branscher. Resultatet berättar hur kunderna ser på er och andra aktörer i branschen och ger er en tydlig vägledning för fortsatt utveckling av ert varumärke, affär eller tjänst.

Resultaten från mätningarna sammanställs i branschrapporter och huvudresultaten är alltid offentligt. Om ni vill ha fördjupande rapporter för att förstå drivkrafterna bakom resultatet beställer ni dem från oss.

Läs mer om hur kunderna i er bransch ser på olika aktörer

Kundreferens

Vi erbjuder

Kundundersökningar

Nöjda kunder bygger en framgångsrik organisation. Men vad är det som gör era kunder nöjda? Få faktabaserat underlag att bygga er kundrelation på.

 • Få ett faktiskt kundperspektiv
 • Drivkrafter
 • Konkurrensanalys
Detta kan vi hjälpa er med »

Medarbetarundersökningar

En verksamhets viktigaste tillgång är dess medarbetare. Hur upplevs er företagskultur? Lyft varje enskild medarbetares röst och skapa en välmående organisation.

Hur går en medarbetarundersökning till?

Management Index

En effektiv ledningsgrupp är samstämmig. Men hur är den interna upplevelsen av era verksamhetsmål? Säkra en gemensam riktning mot ett bättre

Läs mer om Management Index

Fokusmätningar

Ibland väcker branschmätningens svar nya frågor. Gå vidare med en fokusmätning inom ett specifikt och begränsat område. Ni får konkreta svar och vägledning för fortsatt utveckling av ert varumärke, affär eller tjänst.

Nu genomförs: Fokusmätning ”Vad vill dina kunder ha för proaktivitet och information?”

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring våra tjänster och undersökningar!

Aktuellt

SKI i media

  Bank

  Läs om våra senaste resultat

  Mobiloperatörer

  Läs om våra senaste resultat

  Energi

  Läs om våra senaste resultat

  Har du blivit kontaktad av oss?

  Då är det för att vi vill höra din åsikt om ett specifikt företag eller organisation. Vi på Svenskt Kvalitetsindex gör vi undersökningar där vi ger dig inflytande, genom att verksamheter får vetskap om dina upplevelser.

  Varför ska jag delta i en undersökning?

  Vill du ha hjälp med en undersökning?

  Ange din e-post så kontaktar vi dig