• bild1_ny.png
 • bild2_ny.png
 • bild3_ny.png

key

 • Svenskt Kvalitetsindex

  Svenskt Kvalitetsindex lanserades 1998 och har sedan dess genomfört regelbundna mätningar av kundnöjdhet, kvalitetsutveckling samt medarbetarstudier i näringslivet och offentlig sektor. Under 2010 presenterades resultat för ett 40-tal branscher. SKI ingår i det Europeiska nätverket EPSI Rating.

  Läs mer>

   

  devider

   

  Hur kan resultaten användas?

  Strategiskt förbättringsarbete: Analysen som följer av Kundnöjdhetsstudier och Medarbetarstudier kan direkt användas för strategiskt förbättringsarbete. Rapporterna beskriver nuläget hos respektive aktör men också kundernas respektive medarbetarnas drivkrafter.

   

  Branschanalys: Att följa utvecklingar avseende olika kundupplevda värden som image, förväntningar, produkt- och servicekvalitet, prisvärde, kundnöjdhet och lojalitet utgör ett kraftfullt verktyg för att bilda sig en uppfattning om hur det egna bolaget och konkurrenter upplevs av sina respektive kunder. Genom att SKI använder en standardiserad modellansats erbjuds underlag för att följa intressanta aspekter över tid för samtliga mätta aktörer. 

  Läs mer >>

   

   

   

   
   

compass

 • Akademisk ryggrad

  Svenskt Kvalitetsindex arbetar med modeller och analyser som bygger på ekonomisk forskning. Urvalsmetodik och statistiska tekniker som används är väl beprövade och erkända. SKI är idag involverat i flera forskningsprojekt tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och SIQ i Göteborg.

  Läs mer>>

   

  devider

   

United Kingdom United Kingdom Sweden Norway Spain Russia Lithuania Latvia Kazakhstan Iceland Hellas Georgia France Finland Estonia Denmark Czech Republic Azerbaijan