Svenskt Kvalitetsindex.
insikter som tar verksamheter framåt.

Lojal

Kundstudie

Våra kundundersökningar synliggör vad som gör kunder nöjda och lojala. Genom att dra nytta av och få förståelse för hur kunderna agerar får du ett faktaunderlag som för ditt affärsstrategiska arbete framåt. Våra specialister hjälper dig även med förslag till konkreta åtgärder som stärker kundupplevelsen.

Insikt

Medarbetarstudie

Din organisation bedöms av befintliga och potentiella medarbetare. De delar med sig av sina upplevelser och skapar bilden av hur attraktiv ni är som arbetsgivare. Med en medarbetarundersökning får du insikt i deras upplevelser och kan agera på dem. I allt från organisation, ledarskap till synen på varumärket.

Drivkraft

Varumärkesundersökning

Varumärket byggs av kundupplevelser och bilden medarbetarna förmedlar. När varumärket förankras i alla led, förmedlas konsekvent och kopplar mot emotionella drivkrafter stärks genomslaget på marknaden. Vår undersökning ger dig ett starkt underlag med analyser i varumärkets alla dimensioner.

Läs mer om oss på vår nya webbplats

Under 2018 har vi tagit fram en ny webbplats som vi nu publicerar lagom före jul. Den ska göra det lättare för dig som kund att hitta rätt information och komma i kontakt med oss.

Endast 3 av 10 anser att myndigheter sköter sin uppgift bra

Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av myndigheter i Sverige visar att det finns mycket att göra för att stärka svenskarnas förtroende. Endast 3 av 10 respondenter anser att myndigheter bryr sig om medborgarna, är lätta att komma i kontakt med och sköter sin uppgift på ett bra sätt. 

Kommande evenemang

På Svenskt Kvalitetsindex har vi en mängd kunskap som vi gärna delar med oss av. Här ser du aktuella seminarier vi medverkar på eller arrangerar själva.

17

jan

Rikskonferensen Bättre Skola

Vd Johan Parmler föreläser om insikter från Jobbhälsoindex, Svenskt Kvalitetsindex senaste rapport och nya medarbetarundersökningar. Målgrupp: för dig som arbetar med kvalitetsutveckling i skolvärlden.
Mer information om konferensen.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av en undersökning, workshop eller behöver hjälp med analys- och databearbetning?
Hör av dig så återkommer vi.

Har du blivit kontaktad av oss?

Då är det för att vi vill höra din åsikt om ett specifikt företag eller organisation. Vi på Svenskt Kvalitetsindex gör undersökningar där vi ger dig inflytande genom att verksamheter får vetskap om dina upplevelser.