Svenskt Kvalitetsindex.
insikter som tar verksamheter framåt.

Lojal

Kundstudie

Våra kundundersökningar synliggör vad som gör kunder nöjda och lojala. Genom att dra nytta av och få förståelse för hur kunderna agerar får du ett faktaunderlag som för ditt affärsstrategiska arbete framåt. Våra specialister hjälper dig även med förslag till konkreta åtgärder som stärker kundupplevelsen.

Insikt

Medarbetarstudie

Din organisation bedöms av befintliga och potentiella medarbetare. De delar med sig av sina upplevelser och skapar bilden av hur attraktiv ni är som arbetsgivare. Med en medarbetarundersökning får du insikt i deras upplevelser och kan agera på dem. I allt från organisation, ledarskap till synen på varumärket.

Drivkraft

Varumärkesundersökning

Varumärket byggs av kundupplevelser och bilden medarbetarna förmedlar. När varumärket förankras i alla led, förmedlas konsekvent och kopplar mot emotionella drivkrafter stärks genomslaget på marknaden. Vår undersökning ger dig ett starkt underlag med analyser i varumärkets alla dimensioner.

Aktuella undersökningar just nu: undersökning om skolan pågår till mitten av december.
Har du blivit kontaktad och vill veta mer?

Spelbranschen förändras men har fortsatta utmaningar

Spelbranschen får jämförelsevis låga betyg på kundnöjdhet, förtroende och anseende men resultaten förbättrats något jämfört med föregående år. Den nya lagstiftningen med bland annat hårdare krav på måttfull spelreklam tycks ännu inte ha påverkat allmänhetens syn på spelbranschen i någon betydande omfattning.

Tydliga varumärken gillas av kunderna

Kundnöjdheten för energibranschen går upp. Bolagen månar mer om sina kunder och är enklare att vara kund hos än tidigare. Bolag med tydliga varumärken och hög kännedom har också de nöjdaste kunderna. Företagskunderna är generellt mindre nöjda än privatkunderna, företagen efterfrågar ett tydligare partnerskap med sin energileverantör.

Webinar

WEBINAR försäkringsbranschen 2019

November 2019

Hur ser kundnöjdhet, lojalitet och förtroende ut 2019 och vad är förklaringen till detta? Vår vd Johan Parmler beskriver förändringar i kundupplevelser i försäkringsbranschen under trettio år på 30 minuter.

Podd

PODD FRAMTIDSKRAFT

Oktober 2019

En snäll, smart och unik vän – det vill kunderna ha för att ta oss energibolag i hand. I det nittonde avsnittet av podden Framtidskraft borrar Jämtkraft ner sig i kundrelationen med hjälp av Laurina Qvarnström från oss.

IMPORTANT DRIVERS FOR CUSTOMER SATISFACTION

Mars 2019

Forskningsrapport som visar det paradigmskifte som skett under det senaste decenniet. Produktkvaliteten är ersatt av servicekvalitet som en av de viktigaste drivkrafterna för kundnöjdhet.

Whitepaper

DEN STORA UTMANINGEN

Mars 2019

Kartläggning av konsumenternas vilja att producera el, lagra energi och vara efterfrågeflexibla. I juni 2018 fastslog riksdagen att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Sveriges energimarknad står inför sin största utmaning någonsin.

Några av våra kunder

Vill du veta mer?

Är du intresserad av en undersökning, workshop eller behöver hjälp med analys- och databearbetning?
Hör av dig så återkommer vi.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.