• Sveriges nöjdaste företagskunder – Bank 2015

  Bank B2B
 • Sveriges nöjdaste privatkunder – Bank 2015

  MEDALJ12

Rapportöversikter

Vi har sammanfattat våra rapporter. Sök efter den bransch som intresserar dig.

Svenskt Kvalitetsindex

Vi på Svenskt Kvalitetsindex tar er verksamhet framåt genom att studera sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och ert företags lönsamhet. Det har vi gjort sedan 1989. Vi gör undersökningar som ger er underlag till att metodiskt kunna stimulera relationen till era kunder och medarbetare. Våra undersökningar av NKI (Nöjd-Kund-Index) och NMI (Nöjd- Medarbetar-Index) resulterar i dokumenterade studier av er verksamhet. Ni får detaljerad kännedom om vilken position ni har i förhållande till andra aktörer i er bransch. Vi gör företag och organisationer konkurrenskraftiga, genom att använda kunden och medarbetarnas röster som ett mått för kvalitet.

 • Underlag till affärsstrategiska beslut
 • Branschöversikt som ger benchmark
 • Systematisk uppföljning
Visa alla
Prenumerera på våra rapportsammandrag
 • Mobiltelefoni - 26 oktober
 • Bredband & Digital-Tv - 2 november
 • Samhällsservice - 3 november
 • Försäkring - 9 november
 • Lån och sparande - 7 december
 • Energi - 14 december

Våra tjänster

 

Branscher

Svenskt Kvalitetsindex har under 25 års tid gjort branschstudier. Vi identifierar företag och organisationer inom likartade verksamheter för att studera hur deras kund- och medarbetarrelationer ser ut. Vilket företag har nöjdast kunder i sin bransch och vad utmärker en framgångsrik organisation? Vår branschöversikt är eftertraktad eftersom vi svarar på hur kundrelationen till varumärket ser ut i förhållande till andra varumärken i samma bransch.

telecom

Telekom

Telekombranschen har vi undersökt sedan 1989. Undersökningarna omfattar områden som mobiloperatörer, bredband, telefoni, Digital-TV och streaming-tjänster.

bank

Bank och finans

Vi har gjort undersökningar inom bank och finans sedan 1989. Undersökningarna är övergripande för bank, sparande, konsumtionslån och bolån.

energi

Energi

Mätningar inom energibranschen har vi gjort sedan 2004. Undersökningarna omfattar områden som elhandel, elnät, fjärrvärme, privatmarknad och företagsmarknad.

logistik-transport

Transport

Vi har gjort undersökningar inom transportbranschen sedan 2003. Undersökningarna omfattar områden som bussbolag, flygbolag och tågbolag.

Visa alla branschområden
 • Pågående undersökningar

  Just nu intervjuar vi privat- och  företagskunder inom branscherna: telekom, försäkring, kommun och myndigheter.

Svenskt Kvalitetsindex | Box 3353, 103 67 Stockholm | Telefon 08-31 53 00 | info@kvalitetsindex.se