Svenskt Kvalitetsindex.
insikter som tar verksamheter framåt.

Lojal

Kundstudie

Våra kundundersökningar synliggör vad som gör kunder nöjda och lojala. Genom att dra nytta av och få förståelse för hur kunderna agerar får du ett faktaunderlag som för ditt affärsstrategiska arbete framåt. Våra specialister hjälper dig även med förslag till konkreta åtgärder som stärker kundupplevelsen.

Insikt

Medarbetarstudie

Din organisation bedöms av befintliga och potentiella medarbetare. De delar med sig av sina upplevelser och skapar bilden av hur attraktiv ni är som arbetsgivare. Med en medarbetarundersökning får du insikt i deras upplevelser och kan agera på dem. I allt från organisation, ledarskap till synen på varumärket.

Drivkraft

Varumärkesundersökning

Varumärket byggs av kundupplevelser och bilden medarbetarna förmedlar. När varumärket förankras i alla led, förmedlas konsekvent och kopplar mot emotionella drivkrafter stärks genomslaget på marknaden. Vår undersökning ger dig ett starkt underlag med analyser i varumärkets alla dimensioner.

Senaste nytt

Vägen till hållbar framgång går genom medarbetarna

Årets Jobbhälsoindex som tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex indikerar fortsatta arbetsmiljöutmaningar inom ett flertal samhällssektorer. Ett stressfullt arbetsliv minskar nöjdhet, trivsel och jobbhälsa samtidigt som kundkraven ökar. Upp emot en miljon människor känner regelbundet psykiskt obehag på grund av arbetet och bland unga anger 3 av 10 att de mår dåligt av jobbet en eller flera gånger i månaden.

Campus Gotland

Insikter för hållbar framgång under Almedalsveckan

Vi bjuder på ett matigt seminarieprogram med fokus på kvalitets- och affärsutveckling den 3 juli i Visby. Det är dags för kraft och kunskap att släppas loss, ledningsmodeller utvecklas och rikta ljuset på kund- och intressentnytta och hållbar utveckling.

Hur fokus på kunderna bidrar till framgång

Ledare för bland andra Handelsbanken, BDO och Halebop, som alla har verksamheter med hög kundnöjdhet delade med sig av sina erfarenheter på vårt 30-årsjubileum den 15 maj. Ta del av vad deras insikter om vägen till framgång.

SE FILMEN PÅ YOUTUBE >

Kalendarium

På Svenskt Kvalitetsindex har vi en mängd kunskap som vi gärna delar med oss av. Här ser du aktuella seminarier och kommande publiceringar av våra branschundersökningar.
Hela årets kalendarium finns här.

8 augusti börjar årets intervjuer om bankerna

3

juli

Almedalen: Sex seminarier och workshops om hållbar framgång

Onsdagen den 3 juli bjuder vi in till ett hel dag med ett aktuellt program om vad som skapar hållbar framgång i samarbete med SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Ingen föranmälan, alla är välkomna! Se hela programmet.

22

aug

Lunch&Learn: MÄTNINGAR AV KUNDNÖJDHET KAN HJÄLPA OSS FÖRUTSE PRODUKT- OCH TJÄNSTELIVSCYKLER

Professor och forskningsledare Anders Fundin berättar om ny forskning i dynamiken i kundnöjdhet över tiden. En produkt eller tjänst som en gång upplevdes som attraktiv och positivt överraskande upplevs efter en tid som förväntat. Då är det dags för nya innovationer! Läs mer och boka din plats!

Några av våra kunder

Vill du veta mer?

Är du intresserad av en undersökning, workshop eller behöver hjälp med analys- och databearbetning?
Hör av dig så återkommer vi.

Har du blivit kontaktad av oss?

Då är det för att vi vill höra din åsikt om ett specifikt företag eller organisation. Vi på Svenskt Kvalitetsindex gör undersökningar där vi ger dig inflytande genom att verksamheter får vetskap om dina upplevelser.